See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Kaitsetööstuse kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamine NATO AQAP standardite alusel

AQAP-2110, AQAP-2120 ja AQAP-2130 on rahvusvahelised standardid, mis võtavad aluseks ISO 9001 nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile, kuid täiendavad neid NATO erinõuetega. Neid standardeid kasutatakse NATO tarnijate hindamisel (see on NATO hankekonkursside või tarnijate hindamise süsteemides üheks hindamiskriteeriumiks).

AQAP-2110 sätestab nõuded disainile, arendamisele ja tootmisele, AQAP-2120 vaid tootmisele ning AQAP-2130 kontrollimisele ja testimisele.

Iseenesest ei ole tegemist millegi keerulisega. Standard ISO 9001 eeldab elementaarsel tasemel juhtimissüsteemi olemasolu, mis tagab kliendile antud lubaduste täitmise. Dokumentide osas nõutakse organisatsiooni jaoks oluliste protsesside sisseseadmist ja toimivana hoidmist ning erinevate tõendusmaterjalide süsteemset kogumist ja analüüsimist. ISO 9001 standardi nõutele lisanduvad NATO erinõuded mitmes uus valdkonnas, nt NATO nõuetele vastavate kvaliteediplaanide väljatöötamine, konfiguratsioonijuhtimine jne.

Eesmärk

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on kvaliteedijuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses ISO 9001 ja AQAP standardites toodud nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

Sisu ja tegevused

Meie kogemuste põhjal annab parimaid tulemusi juhtimissüsteemi väljaarendamisel väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsiooni kasutamine. Töötame sisulises partnerluses kliendi meeskonnaliikmetega ning usume kindlalt, et juhtimissüsteemi rakendamine õnnestub edukalt siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid. Koolitame töötajaid standardi nõuete osas ning arutame organisatsiooni töökorralduse erinevad aspektid läbi väiksemates töögruppides. Konsultant on eelkõige sisuliseks moderaatoriks, kuid tema rolliks on tavaliselt ka juhtimissüsteemi asjakohane ning lihtne dokumenteerimine.
Dokumentatsiooni loomisel lähtume kuldsest põhimõttest – nii palju kui vajalik, nii vähe, kui võimalik. Tulevikus saab juhtimissüsteemi erinevaid valdkondi alati täiustada ning täpsustada.
Juhtimissüsteemide nõustamisprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

I. Organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
II. Lahenduste väljatöötamine ja kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
III. Uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
IV. Auditite programmi käivitamine

Tulemus

Projekti tulemusel vastab organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteem AQAP-2110, AQAP-2120 või AQAP-2130 nõuetele ja on valmis sertifitseerimiseks.

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest, tegevusvaldkonnast, olemasoleva juhtimissüsteemi tasemest, töötajate võimekusest ja paljudest muudest teguritest. Üldiselt on juhtimissüsteemide arendusprojektide periood 3-4 kuust kuni 12 kuuni.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

  • Meie meeskond on enam kui 20 tegutsemisaasta jooksul nõustanud juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas enam kui 400 organisatsiooni;
  • Läbimõeldud metoodika, kogemused ja kliendikesksus tagavad nii efektiivse nõustamisprojekti läbiviimise kui ka minimaalse aja- ja halduskulu loodud juhtimissüsteemi tööshoidmisele tulevikus;
  • Julgeme end pidada standardiseeritud juhtimissüsteemide valdkonnas Eesti juhtivaks kompetensikeskuseks;
  • Meie poolt on aastate jooksul eesti keelde tõlgitud hulgaliselt juhtimissüsteemide standardeid, s.h. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 jpt;
  • Viime regulaarselt läbi nii juhtimissüsteemide nõudeid ja auditeerimist tutvustaid avalikke koolitusi.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused