See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Juhtimissüsteemid rahvusvaheliste standardite alusel (ISO 9001, 14001 jt)

Juhtimissüsteem on organisatsiooni töökorraldus, mis aitab tagada püstitatud eesmärkide järjepideva saavutamise. See eeldab protsesside ja protseduurireeglite läbimõtlemist, kokkulepete saavutamist ja nendest kinnipidamist. Juhtimissüsteem võib hõlmata erinevaid valdkondi: kvaliteedijuhtimine, keskkonnajuhtimine, töötervishoid ja -ohutus, infoturve, tootmisohje, tarneahel, varahaldus, talitluspidevus jne. Igal tegutseval organisatsioonil on oma juhtimissüsteem olemas, kuid iseküsimus on selle läbimõelduse, dokumenteerituse ja süsteemsuse aste. Tihti võetakse aluseks mõne rahvusvahelise standardi nõuded (n.ö “ISO standardid”), millel põhinedes saab organisatsiooni sertifitseerida. Levinuimaks juhtimissüsteemi standardiks on ISO 9001. Sertifikaat on aga usaldusväärsuse kinnitus, mis avab tihti “uksed” nii rahvusvahelistel  äriläbirääkimistel kui ka riigihangetel osalemiseks. Rahvusvahelistele nõuetele vastava juhtimissüsteemi väljaarendamine ei ole iseenesest keerukas, tuleb vaid saada aru nõuete sisust ning leida oma organisatsioonile sobilik lahendus.

Eesmärgid

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on tagada organisatsiooni hästitoimiv töökorraldus, mis täidaks ühtlasi ka rahvusvahelisi nõudeid. Kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka juhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on samaaegselt vastavuses ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 vm standardite nõuetega ning valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

Konsultatsiooniprojekti sisu

Reeglina toimub konsultatsiooniprojekti raames kombinatsioon väljaõppest, nõustamisest ja audititest. Pakume välja lahenduse töötada partnerluses ega kavatse lihtsalt pakkuda valmis dokumentatsioonikomplekti. Usume kindlalt, et mistahes juhtimise edukas rakendamine õnnestub vaid siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid. Projekti lõppresultaadiks on välja arendatud rahvusvahelistele standardi nõuetele vastav juhtimissüsteem, mis on valmis sertifitseerimiseks sertifitseerimisorgani poolt. Konsultatsiooniprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

1. Organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
2. Lahenduste väljatöötamine, juhtimissüsteemi arendamine ja dokumenteerimine
3. Uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine praktikas
4. auditite programmi käivitamine

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest, tegevusvaldkonnast, olemasoleva juhtimissüsteemi tasemest, töötajate võimekusest ja paljudest muudest teguritest. Üldiselt on juhtimissüsteemide arendusprojektide periood 3-4 kuust kuni 12 kuuni.

Enamlevinud juhtimissüsteemide standardid

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • Meie meeskond on enam kui 20 tegutsemisaasta jooksul nõustanud juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas enam kui 400 organisatsiooni;
  • Läbimõeldud metoodika, kogemused ja kliendikesksus tagavad nii efektiivse nõustamisprojekti läbiviimise kui ka minimaalse aja- ja halduskulu loodud juhtimissüsteemi tööshoidmisele tulevikus;
  • Julgeme end pidada standardiseeritud juhtimissüsteemide valdkonnas Eesti juhtivaks kompetensikeskuseks;
  • Meie poolt on aastate jooksul eesti keelde tõlgitud hulgaliselt juhtimissüsteemide standardeid, s.h. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 jpt;
  • Viime regulaarselt läbi nii juhtimissüsteemide nõudeid ja auditeerimist tutvustaid avalikke koolitusi.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?