See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Tarneahela juhtimissüsteemid (FSC, PEFC, MSC jne)

Üldise keskkonnateadlikkuse tõusu tingimustes on tarbijad üha suurema huvigrupina seismas hea loodusvarade, sh metsa kui taastuva loodusvara, heaperemeheliku kasutamise eest.

  • Forest Stewardship Council (FSC) on rahvusvaheliselt tuntud mittetulundusorganisatsioonina võtnud eestvedaja rolli puidu päritolu väärtustava tarneahela juhtimissüsteemi kirjeldamisel ja standardiseerimisel.
  • The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) on maailma suurim puidu sertifitseerimise süsteem.
  • Marine Stewardship Council (MSC) on kalapüügi ja kalandussaaduste tarneahela sertifitseerimise süsteem.

Tihti küsitakse ka Eesti ettevõtetelt rahvusvahelistele nõuetele vastava tarneahela juhtimissüsteemi olemasolu kohta.

Sõltuvalt rollist tarneahelas (kas esmane töötleja või teisene töötleja), võidakse küsida FSC-STD-40-004 “FSC tarneahela juhtimissüsteemi sertifitseerimise standard” ja/või FSC-STD-40-005 “FSC kontrollitud puidu hindamise standard ettevõtetele” nõuete täidetust. Viimane on rakendatav vaid metsamaterjali esmase töötlemise etapil. Levinum on siiski viitamine FSC-STD-40-004 nõuetele. Sarnselt võidakse küsida PEFC või MSC analoogiliste standardite nõuete täitmist.

Eesmärk

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on muuta organisatsiooni tarneahalat ja toorme päritolu jälgiv töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks ning viia see tasemele, mis on vastavuses FSC, PEFC või MSC standardis toodud nõuetega.

Konsultatsiooniprojekti sisu

Oma kogemuste põhjal soovitame tarneahela juhtimissüsteemi väljaarendamist, kasutades väljaõppe ja nõustamise kombinatsioone. Mistahes juhtimissüsteemi edukas rakendamine õnnestub vaid siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki tarneahelaga seotud juhtimistasandeid.

Konsultatsiooniprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

I. Organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
II. Lahenduste väljatöötamine ja tarneahela juhtimissüsteemi väljaarendamine
III. Uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
IV. Juurutatud juhtimissüsteemi hindamine vastavalt standardi nõuetele

Tulemus

Projekti tulemusena on välja arendatud FSC, PEFC või MSC nõuetele vastav tarneahela juhtimissüsteem, mis on valmis sertifitseerimiseks sertifitseerimisorgani poolt.

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest ja olemasoleva juhtimissüsteemi korrastatuse astmest. Tavaliselt on projekti kestuseks 3-6 kuud.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • Pikaajalised kogemused (üle 20 aasta) praktiliste lahenduste väljapakkumisel ja rahvusvahelistele nõuetele vastavate süsteemide väljaarendamisel
  • Keskendume toimivatele lahendustele, mis ei suurendaks tarbetult klientide halduskoormust

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?