See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

5S süsteemi juurutamise nõustamine

5S süsteem on tulemusliku töökoha ja töökeskkonna kujundamise ning korrashoiu süsteem. Sageli rakendatakse 5S-süsteemi kaudse eesmärgiga treenida töötajates distsipliini. Töökoha ja tööprotsessi eripärasid arvestav ning hästi välja arendatud 5S süsteem aitab vähendada mitmeid raiskamisi. Näiteks väheneb otsimisele kuluv aeg, materjalide teisaldamine, ebavajalikud liikumised töökohal jne. Puhtus ja kord avaldab positiivse mulje kliendile ja partnerile. 5S süsteem on rakendatav nii tootmises kui ka kontoritöös, teeninduses, kaubanduses jm valdkondades.

5S meetod on saanud alguse Jaapanist, Toyota tehasest. 5S viitab jaapanikeelsete sõnade esitähtedele, mis eesti keelde ümberpanduna võiksid need kõlada järgmiselt:

 1. Sorteeri (jäta alles vaid vajalik)
 2. Sea korda (leia igale asjale kindel koht)
 3. Löö särama (puhasta tööpiirkond)
 4. Standardiseeri (sea sisse vajalikud protseduurid)
 5. Säilita (hoolitse loodu säilimise eest)

Lisaks 5S-ile tuntakse tänapäeval ka mõisteid 6S (lisandub ohutus/safety) ja 7S (lisandub turvalisus/security).

Eesmärk

Nõustamisprojekti eesmärgiks on arendada välja ja juurutada puhtuse ja korra tagamise süsteem valitud töökohtadel. 5S süsteemi juurutamise maht kooskõlastatakse kliendiga enne projekti algust ning projekti ulatus võib varieeruda ühe näidistöökoha korrastamisest kuni terve osakonna või kogu organisatsioonini.

Sisu ja metoodika

Nõustamisprojekti käigus toimuvad lühikoolitused, kus konsultant tutvustab sammhaaval 5S süsteemi põhimõtteid. Iga lühiseminari käigus toimub ka praktiline töö, kus näidistöökoha baasil viiakse ellu või käivitatakse konsultandi juhendamisel vajalikud tegevused. Seminaride vahel täidavad töötajad kokkulepitud ülesandeid ning vajadusel laiendavad tegevusi teistele töökohtadele. Järgmisel seminaril vaadatakse üle vahepeal saavutatud tulemused ning antakse suuniseid edaspidiseks.

5S süsteemi juurutamine reeglina toob kaasa muudatusi tavapärases töökorralduses. Seetõttu tuleb töötajatele tuleb anda piisavalt aega ja tuge muudatustega harjumiseks ja süsteemi juurutamiseks. Äärmiselt oluline kõigi projektis osalejate poolt sõlmitud kokkulepetest kinnipidamine ehk distsipliin.

Projekti käigus võib osutuda põhjendatuks teatud investeeringute tegemine (nt tööriistade, riiulite, stendide või transpordivahendite soetamine jne), kuid võtmeks on siiski töötajates arusaamise ja veendumuse loomine 5S süsteemi rakendamise kasust ning samm-sammulise liikumisega reaalsete tulemuste saavutamine.

Tulemused

 • Projektis osalenud on omandanud korra ja puhtuse tagamise (5S) süsteemi alased teadmised
 • Projektis osalenud mõistavad 5S süsteemi rakendamise kasu ning oskavad metoodikat juurutada
 • Projekti ulatuses määratletud töökohad/alad on korrastatud ja standardiseeritud
 • Käivitatud on tulemuste säilitamiseks vajalik 5S auditeerimine

5S projektide mõjul tavapäraselt:

 1. väheneb ajakulu töövahendite ja materjalide otsimistele;
 2. väheneb ajakulu mittevajalikele liikumistele ja tööoperatsioonidele;
 3. väheneb ajakulu mittevajalikule materjalide teisaldamistele;
 4. vabaneb täiendav tootmis- ja laopind, mida kasutatakse nt pooltoodete, pakendite, jääkide jm ladustamiseks;
 5. korras töökoht suurendab nii tööviljakust kui ka üldist motivatsiooni;
 6. korrastatud ja läbimõeldud töökeskkond on oluliseks argumendiks ka positiivse kuvandi loomisel partneritele ning klientidele;
 7. paraneb infovahetus (nt 5S infomaterjalide, stendide, auditi tulemuste jagamise kaudu).

Ajakava

Tavapäraselt on 5S süsteemi juurutamise nõustamisprojekti ajakava ca 3 kuud, kuid see sõltub projekti ulatusest, võtmeisikute ajagraafikutest jpt teguritest. Oluline on arvestada, et nõustamisprojekti käigus omandavad osalejad vajalikud teadmised ja oskused ning saavutatakse esimesed tulemused, kuid tihti eeldab 5S täismahus juurutamine praktikas oluliselt kauem aega.

Klientide tagasiside

“Sobis, et ajakava osas oli TJO Konsultatsioonid paindlik ja arvestas meie vahetustega tööd.”

5S koolitusprojekt oli selge ja lihtne, töömeestele arusaadavas keeles. Eesmärgiks oli seletada uutele töötajatele ettevõttes juurutatud 5S süsteemi. Koolitaja Urmas Ruubel sai töölistega väga hästi läbi, andis arusaadavaid praktilisi näiteid ja seletas keerulisi asju lihtsas keeles. Inimestele, kes soovisid 5S süsteemist aru saada, oli koolitus kindlasti kasulik. Sobis, et ajakava osas oli TJO Konsultatsioonid paindlik ja arvestas meie vahetustega tööd.

Endrik Raal, Ruukki Products AS fassaaditoodete tootmisjuht

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • konsultantideks on pikajalise tootmisjuhi kogemusega LEAN-praktikud;

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused