See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Ärimudeli analüüs ja arendamine

Täna on keeruline ennustada, milline on olukord, turg ja konkurents 3, 5 või 10 aasta pärast. Ilmselt on muutused suuremad, kui ette kujutada oskame. Kes muudatustega sammu ei pea, sureb varem või hiljem välja. Põhiliseks küsimuseks on, kas me reageerime muudatustele ja kohaneme, või loome hoopis uusi konkurentsieeliseid ja läbimurdelisi ärimudeleid, olles ise turul toimuvate muudatuste eestvedajaks?

Ärimudeli analüüs aitab üle vaadata ja teraviku paika saada nii uute ideede ja alustavate ettevõtete puhul kui ka pikalt turul olnud ettevõtetel. Analüüs harutab lahti eduka äritegevuse olulised eeldused ja aitab hinnata, kas teravik on (endiselt) paigas või tasuks midagi muuta, et olla edaspidi (veel) edukamad.

Ärimudeli analüüsi projekti läbiviimine võib toimuda kas eraldi tsüklina või olla osaks näiteks strateegilise arenguplaani/arengukava koostamise programmist või tootearenduse programmist. Ärimudeli esmase analüüsi võib läbi viia kiire kaardistusena, kuid paremate tulemuste saavutamiseks tasub erinevad teemad osalejatega põhjalikumalt lahti harutada, läbi analüüsida ja selle järel pakkuda välja juba uuendatud ning paremini toimiva mudeli. Seetõttu lepime analüüsi läbiviimise mahu kokku vastavalt kliendi konkreetsetele soovidele.

Eesmärk

 • Analüüsida ettevõtte ärimudelit ja hinnata, kas see on elujõuline;
 • Luua loogiline alus ettevõtte jätkusuutliku arengu jaoks;
 • Valmistada analüüsis osalevad võtmeisikud ette ärimudeli võimalikeks muudatusteks.

Sisu

Meie kogemuste kohaselt annab parima tulemuse ärimudeli analüüsi läbiviimine spetsiaalselt kohandatud seminaride (tsükli) käigus. Kogenud moderaatori poolt juhitavad seminarid on suunatud praktiliste mõtlemisülesannete läbiviimisele koostöös organisatsiooni juhtkonna ning teiste võtmeisikutega. Oleme seminaride läbiviimisel tavapäraselt lähtunud Alexander Osterwalderi poolt väljapakutud ärimudeli alusloogikast, kuid ärimudeli elementide analüüsimisel toetume TJO pikaajalistele kogemustele erinevate projektide läbiviimisel.

Ärimudel analüüsi käigus kaardistatakse ja analüüsitakse ettevõtte:

 • Praeguseid ja tulevasi sihtkliente (kliendisegmente)
 • Praegust ja võimalikku uuendatud väärtuspakkumist (mis tagaks klientide ootuste täitmise)
 • Kliendisuhete praegust ja tulevast korraldust
 • Kasutatavaid ja kavandatavaid kanaleid
 • Kasutatavaid ja vajatavaid võtmeressursse
 • Väärtuspakkumisega seonduvaid võtmetegevusi
 • Kasutatavaid ja vajatavaid võtmepartnereid
 • Olemasolevat ja kavandatavat kulude struktuuri
 • Olemasolevaid ja kavandatavaid kasumivoo allikaid

Seminari(de) käigus kaardistatakse olemasolev ärimudel, hinnatakse selle elujõulisust ja kvaliteeti ning arutatakse läbi ka see, mida tasuks ärimudelis muuta, et tagada ettevõtte edu tulevikus. Sellest lähtuvalt luuakse alus ettevõtte strateegiliselt õigeks arenguks.

Kogemused näitavad, et ühiste arutelude käigus tekib palju häid ideid. Seminaride tekkinud ideed kaalutletakse läbi ja lepitakse kokku, kes väärt ideed ja mis ajaks ellu viib. Nii tekib seminari järel ka asjakohane tegevusprogramm ärimudelis kavandatud uuenduste jt seminaril tekkinud ideede elluviimiseks.

Ajagraafik

Ärimudeli kiiranalüüs on võimalik läbi viia ka ühe seminariga, kuid põhjalikum programm võib aega võtta kuni 3 kuud.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • Kogemus strateegiaalasel nõustamisel enam kui 20 aastat;
 • Oleme abistanud strateegilise plaani koostamisel ja elluviimisel enam kui 100 organisatsiooni;
 • Strateegilise arengukava koostamise ja elluviimisega võib kaasneda ka finantseeringute kaasamine (nt Euroopa Liidu toetused);
 • EASi toetusmeetmete kaudu oleme aidanud oma klientide arendustegevusi finantseerida enam kui 70 miljoni € ulatuses.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused