See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon
Konsultatsioon

Tootearendus- ja innovatsiooniprojektide ettevalmistamine

Taust

Ettevõtte edukus ja jätkusuutlikkus sõltub muuhulgas tema pakutavast tootevalikust ning sellega oma konkurentidest eristumisest. Sellepärast on ka oluline pidevalt arendada oma tooteid ja tehnoloogiat. Loomulikult on tootearenduse juures oluline strateegiliselt läbi mõelda ka ettevõtte muud tegevused. Uute toodetega turuletulek võib ettevõttele tervikuna väga kurvalt lõppeda, kui kõiki tegevusi ei ole põhjalikult läbi mõeldud ja asjakohast plaani koostanud.
Ühtlasi tasub ka hinnata, milliseks kujuneb toodete arendamisega seonduvate kulude ja investeeringute mõju organisatsiooni arengule tervikuna.
Kui leidub erinevaid finantseerimisvõimalusi ja meetmeid (nt EAS), et osa tootearenduseks tehtud investeeringutest ja kuludest tagasi saada, siis miks mitte seda võimlaust kasutada?

Eesmärk

 • kavandada tootearendusprojekti õnnestumiseks vajalikud tegevused ja eelarve;
 • luua üldises plaanis tasakaalustatud nägemus ettevõtte kui terviku arengust lähiaastatel;
 • valmistada projektis osalevad ettevõtte võtmeisikud ette tootearendusprojekti elluviimiseks.

Ühtlasi vaadatakse projekti raames üle erinevad võimalused tootearenduse projekti finantseerimiseks ja koostatakse sobivate meetmete jaoks vajalikud taotlusdokumendid (nt tootearenduse projektiplaan, äriplaan, tegevuskava, eelarve, finantsanalüüs jne).

Sisu

Tootearendusprojekti ettevalmistus toimub intensiivsete arutelude vormis ettevõtte võtmeisikute ja konsultantide osalusel. Arutelud on seotud praktiliste ülesannete ja töödega projektis osalevatele võtmeisikutele.

Tavapäraselt koostatakse nii ettevõtte äriplaan/strateegia kui detailsem tootearenduse projekt.

Äriplaani/strateegia koostamise käigus:

 • hinnatakse ettevõtte sise- ja väliskeskkonda,
 • analüüsitakse turgude arenguid ning firma strateegilist positsiooni konkurentide ja konkureerivate toodete suhtes,
 • formuleeritakse arenguvisioon
 • kavandatakse strateegia, meetmed ja tegevusplaan visiooni realiseerimiseks.

Tootearenduse projekt sisaldab endast tavapäraselt järgmiseid tegevusi:

 • koostatakse tootearendusidee argumenteeritud kirjeldus ja püstitatakse projekti eesmärgid;
 • analüüsitakse tehnoloogilist kitsaskohta, mida uus toode aitab lahendada;
 • tuuakse välja uu(t)e too(de)te konkurentsieelised;
 • hinnatakse tootearendusprojekti edufaktoreid ja riske ning kavandatakse meetmed riskide maandamiseks ja edufaktorite realiseerimiseks;
 • koostatakse tootearendusprojekti tegevuskava ja eelarve;
 • koostatakse tootearenduse projektiplaan ja ettevõtte äriplaan.

Tootearenduse projektiplaani ja ettevõtte äriplaani koostamisel võetakse arvesse erinevate finantseerimis- ja toetusmeetmete (EAS) tingimusi ja nõudeid.

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub arendusvaldkonnast ning tootearendusidee(de) keerukusest, aga jääb tavapäraselt ajavahemikku 2-3 kuud.

MIKS VALIDA TJO KONSULTATSIOONID OMA PARTNERIKS STRATEEGIANÕUSTAMISEL?

 • Kogemus strateegiaalasel nõustamisel enam kui 15 aastat;
 • Oleme abistanud strateegilise plaani koostamisel ja elluviimisel enam kui 100 organisatsiooni;
 • Strateegilise arengukava koostamise ja elluviimisega võib kaasneda ka finantseeringute kaasamine (nt Euroopa Liidu toetused);
 • EASi toetusmeetmete kaudu oleme aidanud oma klientide arendustegevusi finantseerida enam kui 70 miljoni € ulatuses.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused