See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Andmekaitse põhimõtted

TJO Konsultatsioonid missiooniks on aidata kaasa organisatsioonide tulemuslikkuse suurenemisele. Pakume organisatsioonidele erinevaid nõustamis- ja koolitusteenuseid. Töö käigus puutume kokku klientide töötajate isikuandmetega.
Austame inimeste privaatsust. Sellega seonduvalt oleme kirja pannud privaatsuspõhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Teeme seda kooskõlas asjakohaste õigusaktide nõuetega.

Milliseid isikuandmeid kogume ja mille alusel

Projektide läbiviimise kogutavad andmed

Erinevate nõustamis- ja koolitusprojektide läbiviimisel kogume teenuse osutamiseks reeglina lepingu sõlmimisega seonduvaid andmeid ja asjakohastel juhtudel ka teenuse osutamiseks ja/või tõendamiseks vajalikke andmeid (nt koolitustel või koosolekutel osalejate nimed, osalejate kontaktandmed, et neile väljastada koostatud materjale vm asjakohast teavet).

Koolitustel kogutavad andmed

Koolitusel osaleja teavitamiseks ja tunnistuste/õiendite väljastamiseks kogume reeglina järgmisi andmeid:

 • Koolitusel osaleja nimi
 • Osaleja isikukood
 • Kontaktandmed (telefon, e-aadress, postiaadress)

Oleme esitanud majandustegevusteate täiendkoolituste läbiviimise kohta, seega oleme kohustatud täitma täiskasvanute koolituse seadust. Sellest tulenevalt vastavad meie tunnistused ja tõendid täiendkoolituse standardile ja sisaldavad isiku nime ning isikukoodi.

Uudis- ja infokirjade tellimine

Pakume oma klientidele võimalust liituda TJO Uudiskirjaga. Liitunutele edastame info- ja uudiskirju. Õigustatud huvist lähtuvalt võime juba olemasolevate klientide kontaktandmeid kasutada samalaadsete teenuste pakkumiste ja uudiskirjade edastamiseks. Kui klient või uudiskirjaga liitunu siiski ei soovi enam kirju saada, on võimalik nendest igal ajahetkel loobuda. E-kirjadest loobumiseks palume saata vastav soov vastuseks teile saadetud e-kirjale või kirjutades sellest uudiskiri ät tjo.ee aadressil.

Kodulehe „küpsised“ (cookies)

Kodulehel liikumise optimeerimiseks ja kasutajakogemuse parendamiseks ning kodulehega seonduvate tegevuste analüüsimiseks kasutame kodulehel küpsiseid. Nende abil kogutud teabe alusel saame külastajatele pakkuda paremat kasutajakogemust ja arendada järjepidevalt kodulehte edasi.

Küpsis on väiksemahuline andmefail, mida hoitakse veebilehe külastaja arvutis/seadmes. Seda kasutatakse selleks, et salvestada kasutaja veebilehe eelistusi (nt veebilehe keelevalik) ja vormide täitmisel sisestatud andmeid (näiteks, soovikorvi lisatud huvipakkuvaid teemasid ja täidetud isikuandmeid) ja anda TJO’le teavet veebilehe kasutamise kohta. Andmefaili saab lugeda ainult see veebileht, mis küpsise salvestas. Keegi teine sellele teabele juurde ei pääse. Andmefail ei ole kahjulik, ei sisalda viirust ega programmikoodi ning seda ei saa seostada veebilehe külastaja või tema IP-aadressiga.

Kasutame nii veebilehe toimimiseks vajalikke küpsiseid, mis tagavad kasutajamugavuse kui ka veebilehe jõudlust mõõtvaid küpsiseid (nt Google Analytics). See annab statistilist infot kodulehe edasiarendamiseks ja ei võimalda ükskuid kasutajaid tuvastada. Samuti kasutame reklaamitegevuseks vajalikke küpsiseid (nt AdWords), mis aitab huvilistele näidata neile huvi pakkuvat teavet. Väliste teenusepakkujate küpsiste kasutamise põhimõtetega saab tutvuda nende kodulehtedel.

Igaühel on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui eelistate küpsistest loobuda, peaksite seadistama oma veebilehitseja nii, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse. Küpsistest loobumise korral võib veebilehtede kasutamiskogemus olla kehvem.

Serveri logid

Server, mis majutab meie veebilehte www.tjo.ee võib salvestada päringuid, mida serverile teete (avatav veebiaadress, kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg jms). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel ehk selleks, et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Kui kaua isikuandmeid säilitame

Säilitame erinevate teenuste osutamise käigus kogutud isikuandmeid seni, kuni võib tekkida erinevaid õigusvaidlusi või kuni seda nõuavad õigusaktide sätted (näiteks andmed väljastatud tunnistuste ja tõendite kohta). Meie poolt väljastatud tunnistuste andmeid säilitame Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul saada hiljem kinnitus/õiend koolitusel osalemise kohta.

Kuidas isikuandmeid säilitame

Isikuandmeid sisaldavad dokumendid võiva meieni jõuda paberkandjal või elektrooniliselt. Pikaajalisele säilitamisele kuuluvad andmed elektrooniliselt. Meie töötajad kasutavad tööks isikliku parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks turvatud serveris asuvat e-posti aadressi. Samuti on isikliku parooliga kaitstud kliendihaldustarkvara ja turvatud serveris hoitavad failid, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Isikuandmete edastamiseks kasutame krüpteeritud kanaleid.

Töölepinguga töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuskohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

Kellega võime isikuandmeid jagada

TJO Konsultatsioonid OÜ võib teha koostööd erinevate kolmandate isikutega ja meie volitatud andmetöötlejateks võivad olla erinevad partnerid (nt turundusteenuste, sh e-kirjade edastamisteenuste, kodulehe majutusteenuse jm asjakohaste teenuste pakkujad). Isikuandmete töötlemine toimub teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ja järgides minimaalsuse põhimõtet.

Seadusest tulenevalt on meil kohustus edastada isikuandmeid mitmetele riiklikele institutsioonidele (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Maksu- ja Tolliamet).

Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad, siis võime maksjale edastada info koolitusel osalenu kohta. Näiteks on see vajalik Töötukassa poolt tellitavate koolituste puhul.

Isikuandmeid (nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber) jagame enda töötajate, sest see on vajalik koolituse läbiviimiseks. Samuti võib olla isikuandmete kasutamine vajalik kuller- või postiteenuste osutamiseks meie klientidele.

Teie isikuandmetega seotud õigused

 • saada teavet, milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
 • parandada või täiendada enda isikuandmeid;
 • kustutada enda isikuandmeid (kui see ei ole vastuolus seadustega);
 • võtta tagasi nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel);
 • esitada kaebus, kui Teie õigusi on rikutud.

Andmekaitsega seonduvad küsimused

Võimalike andmekaitsega seotud küsimuste korral, saate meiega kontakteeruda järgnevatel kontaktidel. Meie kontaktandmed on järgmised:

 • TJO Konsultatsioonid OÜ
 • Aadress: Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
 • Registrikood: 10375741
 • E-posti aadress: info ät tjo.ee
 • Telefon: 510 6361