See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Autotööstuse tarnijate kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine IATF 16949 alusel

IATF 16949 on autotööstuse kvaliteedijuhtimise standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuded autotootjatele ja seonduvatele teenindusosade organisatsioonidele. Seda standardit kasutatakse sageli esimese ringi tarnijate hindamisel (see on autotööstuse tarnijate hindamise süsteemides üheks baaskriteeriumiks). Vanasti kandis IATF 16949 standard nimetust QS 9000, seejärel mõned aastad ISO/TS 16949, kuid alates 2016. aasta lõpust on kasutusel IATF 16949:2016. Standardi valmistas ette rahvusvaheline autotööstuse töögrupp (International Automotive Task Force).

IATF 16949 standard sisaldab ISO 9001st märksa põhjalikumaid nõudeid. Kui täpne olla, siis see sisaldab ISO 9001:2015le täiendavaid nõudeid, mis arvestavad autotööstuse eripärasid. IATF 16949 on nimelt koostatud käsikäes ISO 9001:2015ga. See ei sisalda ISO 9001:2015 nõudeid, vaid viitab nendele. Autotööstuse uus standard eeldab ISO 9001:2015 nõuete täitmist, millele lisanduvad IATF 16949:2016 poolt autotööstuse spetsiifilised lisanõuded.  Kui ettevõttes on juba juurutatud ISO 9001 nõuetele vastav juhtimissüsteem, siis aitame süsteemi täiendada IATF 16949 nõuetega.

Standard IATF 16949 nõuete sõnastus on kohandatud kasutamiseks autotööstuses. Siingi tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus. Standard eeldab ka erinevate lean põhimõtete ja statistiliste tööriistade rakendamist, mille koolituste ja rakendmaise osas oleme valmis omapoolse jõu ja nõuga abiks olema.

Võtke ühendust ja räägime lähemalt!

Eesmärk

Juhtimissüsteemi konsultatsiooniprojekti eesmärgiks on:

  • muuta organisatsiooni töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks;
  • viia juhtimissüsteem vastavusse IATF 16949 (ja ühtlasi ka ISO 9001) standardis toodud nõuetega;
  • valmistada organisatsioon ette sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

Konkreetsed eesmärgid lepitakse enne konsultatsiooniprojekti algust kliendiga kokku.

Sisu ja tegevused

Meie kogemuste põhjal annab parimaid tulemusi kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamisel väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsiooni kasutamine. Me töötame sisulises partnerluses kliendi meeskonnaliikmetega ning usume kindlalt, et juhtimissüsteemi rakendamine õnnestub edukalt siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid. Koolitame töötajaid standardi nõuete osas ning arutame organisatsiooni töökorralduse erinevad aspektid läbi väiksemates töögruppides. Konsultant on eelkõige sisuliseks moderaatoriks, kuid tema rolliks on tavaliselt ka juhtimissüsteemi asjakohane ning lihtne dokumenteerimine.

Dokumentatsiooni loomisel lähtume kuldsest põhimõttest – “NII PALJU KUI VAJALIK, KUID NII VÄHE, KUI VÕIMALIK”. Tulevikus on alati võimalik teatud juhtimissüsteemi valdkondi ja elemente täiustada ning täpsustada.

Juhtimissüsteemide nõustamisprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

I. Organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
II. Lahenduste väljatöötamine ja kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
III. Uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
IV. Auditite programmi käivitamine

Tulemus

Projekti lõppresultaadiks on välja arendatud IATF 16949 standardi nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on valmis sertifitseerimiseks sertifitseerimisorgani poolt.

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest ja olemasoleva juhtimissüsteemi korrastatuse astmest. Tavaliselt on projekti kestuseks 6 kuud, suuremate organisatsioonide puhul võib perioodi olla isegi 6-12 kuud.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

  • Meie meeskond on enam kui 25 tegutsemisaasta jooksul nõustanud juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas enam kui 400 organisatsiooni;
  • Läbimõeldud metoodika, kogemused ja kliendikesksus tagavad nii efektiivse nõustamisprojekti läbiviimise kui ka minimaalse aja- ja halduskulu loodud juhtimissüsteemi tööshoidmisele tulevikus;
  • Julgeme end pidada standardiseeritud juhtimissüsteemide valdkonnas Eesti juhtivaks kompetensikeskuseks;
  • Meie poolt on aastate jooksul eesti keelde tõlgitud hulgaliselt juhtimissüsteemide standardeid, s.h. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 jpt;
  • Viime regulaarselt läbi nii juhtimissüsteemide nõudeid ja auditeerimist tutvustaid avalikke koolitusi.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused