See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Intervjuu Jussi Onoperiga: Nüüd on ka Eestis juhtimissüsteemide alane tehniline komitee

Margus Tapupere
Müügi- ja turundusjuht

Tehnilise komitee nr 33 esimees Jussi Onoper

Jussi, palun selgita juhtimissüsteemide alase tehnilise komitee esimehena, kust sai selle loomine alguse?

Kui kõik ausalt ära rääkida, siis tegelikult kogunesid 10 organisatsiooni esindajad komitee moodustamiseks juba käesoleva aasta maikuu lõpus. Vahepeal on komitee ka koos käinud ja ette valmistanud lähiaastate tegevusplaani. Valmis on saanud esimeste eestikeelsete standardite versioonid. Kuid kuna vahepeal oli suvi ja paljud standardihuvilised olid puhkustel, siis on nüüd õige aeg komitee moodustamisest ja tegevustest põgus ülevaade anda.

“Tehniline komitee nr 33 tegeleb juhtimissüsteemide alaste standardite eestindamise ja algupäraste standardite väljatöötamisega.”

Millega komitee tegeleb?

Eesti Standardikeskuse juurde moodustud tehniline komitee nr 33 (edaspidi lühidalt TK33) tegeleb juhtimissüsteemide alaste standardite eestindamise ja algupäraste standardite väljatöötamisega. Loodud komitee üheks oluliseks funktsiooniks on ka juhtimissüsteemide alase terminoloogia ühtlustamine. Seda muidugi uute eesti keelde tõlgitavate standardite osas – juba väljaantud standardeid tõenäoliselt muutma ei hakata.

Võrreldes ISO tehniliste komiteedega, on TK33 tegevusvaldkond ühest küljest pisut laiem. Nimelt puudutab komitee tegevus 4 valdkonda:
1) kvaliteedijuhtimine (sarnaselt ISO tehnilise komiteega nr 176)
2)

keskkonnajuhtimine (sarnaselt ISO tehnilise komiteega nr 207)
3) töötervishoid ja tööohutus (sarnaselt CEN/SS komiteega nr C01)
4) sotsiaalne vastutus (sarnaselt ISO/TMB töögrupiga SR)

Samas ei võta komitee eesmärgiks eestindada kõiki rahvusvaheliste komiteede poolt väljaantavaid materjale. Läbivaks jooneks on juhtimissüsteem ja sellega seonduvad standardid. Lähtume Eesti organisatsioonide vajadustest ja jõudumööda püüame olulisi standardeid eesti keeles välja anda.

Tahame juba käesoleval aastal luua pretsedendi, kus rahvusvahelise ja eestikeelse standardi avaldamisaastad on samad. Sihikule on võetud OHSAS 18001: 2007 eestindamine. Tõlkimine on usaldatud OÜle TJO Konsultatsioonid, kes korraldas ka eelmise versiooni tõlkimise. Edaspidi saab see uute ja aktuaalsete standardite osas loodetavasti heaks tavaks.

Mis on kavas 2007. aastal?

Esimesel aastal on kavas eestikeelsena välja anda:

  • ISO 9000: 2005 (Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara)
  • ISO 10012: 2003 (Mõõtehaldussüsteemid. Nõuded mõõteprotsessidele ja mõõtevahenditele)
  • ISO 10014: 2006 (Kvaliteedijuhtimine – juhised rahaliste ja majanduslike hüvede saavutamiseks)
  • OHSAS 18001: 2007 (Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid)

Järgmisel aastal on esialgsete plaanide kohaselt kavas eestindada ISO 9001 rakendusjuhiseid erinevate tegevusvaldkondade jaoks. Kaalumisel on keskkonnajuhtimisega seonduvate ISO 14004 ja ISO 14031, toiduohutusega seonduva ISO 22000 käsiraamatu, meditsiiniseadmetega seonduvate ISO 13485 ja ISO 14696 ning autotööstusega seonduva ISO/TS 16949 tõlkimine. Loomulikult, kui ISO 9001st antakse välja uus versioon, siis püüame ka selle esimesel võimalusel valmis saada.

Mida komitee moodustamine standardite kasutajatele annab?

Sisuliselt peaks komitee töö oluliselt kiirendama Eesti organisatsioonide arenguks vajalike standardite eestindamist. Komitee liikmed jälgivad pidevalt maailmas väljatöötatavaid standardeid ning korraldavad oluliste standardite operatiivse ja professionaalse tõlkimise eesti keelde.

Kuivõrd standardite tõlkimisel püüame lähtuda huvigruppide soovidest, siis kutsun üles iga organisatsiooni või erialaliitu saatma komiteele ettepanekuid uute standardite eestindamise või algupäraste standardite väljaandmise soovide kohta. Andke palun teada, milliste standardite eestindamisest olete teie huvitatud.

Tunned teema vastu huvi?