See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

2015. a 9. septembril antakse kavakohaselt välja ISO 9001 uus versioon. Seekord on oodata kaalukamaid muudatusi. Seetõttu kavandatakse ka 3 aastast üleminekuaega, nagu see oli ISO 9001:2000 versiooni puhul. Järgnevates artiklites on esitatud põgus ülevaade standardi uuendustest.

ISO 9001 ülesehitus uueneb

Need, kes on oma juhtimissüsteemi loonud standardi ülesehitusest lähtuvalt, saavad taas oma süsteemi uuendada. 13 aastaga tuttavaks saanud numeratsioon ja ülesehitus muutub taas kardinaalselt. Numbriliselt tuleb 8 peatüki asemel 10. Olulisemad on sisulised muudatused – mitmed peatükid tõstetakse uutesse kohtadesse ja nimetatakse ringi, juurde tuleb uusi valdkondi ja mõned nõuded ka kaovad.

4. peatüki (kvaliteedijuhtimissüsteem) sisu laieneb. Näiteks lisandub konteksti ning huvipoolte ja nende nõuete määratlemine. Peatükk ei sisalda enam käsiraamatu ega ka dokumendi- ja tõendusdokumendi ohjet. Enam ei nõuta kvaliteedikäsiraamatut ega dokumenteeritud protseduure.

4.2.3 Dokumendi- ja 4.2.4 tõendusdokumendi ohje asemel tuleb „dokumenteeritud teave“. Uuenenud nõuded leiab nüüd tugitegevuste alt. Seega need, kes ei osanud dokumentidel ja tõendusdokumentidel vahet teha, võivad nüüd kergemalt hingata.

5. peatüki „Juhtkonna kohustuste“ asemel tuleb „eestvedamine ja kohustumus“. Peale selle jääb peatükist alles vaid kohustumuse, poliitika ja rollide, õiguste ja vastutuste osa. Ülejäänud alampeatükid leiab uutest kohtadest – „planeerimine“ eraldi peatükina (uus 6. peatükk), teabevahetus „tugitegevuste“ (uus 7. peatükk) alampeatükina ja juhtkonnapoolsed ülevaatused „toimimise hindamise“ (uus 9. peatükk) alampeatükina.

Vana 6. peatüki „Ressursside juhtimise“ asemel tuleb tugitegevusi koondav peatükk (uues 7. peatükk), milles on uuendatud kujul vanad 6. peatüki nõuded ja lisaks mitmed uued. Samuti leiab siit dokumendihalduse ehk uue nimega „dokumenteeritud teabe“ peatüki. Varasema eksitava „töökeskkonna“ asemel on nüüd selgelt viidatud „protsessi keskkonnale“.

Vana 7. peatüki “tooteteostus“ asemel kasutatakse nüüd üldnimetust „toimimine“ (uues 8. peatükk), mille alla on koondatud uuendatud pealkirjade ja täpsustatud ning laiendatud sisuga kogu põhiprotsess. Varem märkuse staatuses olnud tooteabiga seonduvad tegevused on nüüd nõuetena lahti kirjutatud. Samuti on lisandunud näiteks muudatuste ohjamine ning eraldi peatükina kaupade ja teenuste väljastamine. Siia alla on toodud ka mittevastavuste käsitlemine (uuel kujul „mittevastavad kaubad ja teenused“). Uues standardis on mittevastavustega seonduvad nõuded jagatud 2 peatüki vahel – operatiivsed tegevused (mittevastavate kaupade eraldamine jms) on koondatud 8. peatüki alla ning süsteemsete kõrvalekallete ja nende põhjuste analüüsimine 10.peatüki alla.
Stabiilsuse otsijatel on siiski ka põhjust rõõmustamiseks. Nimelt on kavas sarnast struktuuri edaspidi rakendada ka teiste standardite puhul, näiteks ISO 14001 puhul.

Vana 8. peatüki “mõõtmine, analüüs ja parendamine“ asemel kasutatakse nüüd „toimimise hindamist“ (uus 9. peatükk). Uue 9. peatüki alla on koondatud nii seire, mõõtmine, analüüs ja hindamine kui ka siseaudit ja juhtkonnapoolne ülevaatus.

Lisandunud on 10. peatükk: „Parendamine“, mille alla on koondatud mittevastavused ja korrigeerivad tegevused ning parendamine. Nõuete hulgast on kadunud ennetavad tegevused.

Lisainfo

ISO 9001 muudatuste sisu tutvustamisega jätkame tulevastes artiklites. Põhjalikumalt on uuendustest juttu kvaliteedijuhi arenguprogrammi seminaridel, samuti on kavas läbi viia ka spetsiaalselt uuendustele suunatud koolitus. Jälgige meie kodulehte!

Kui tunnete huvi kvaliteedijuhtimissüsteemi uuendamise või edasiarendamise vastu, tutvuge meie konsultatsiooniteenustega ning võtke ühendust. Meie koolituskalendrist leiab ka uuenenud standardite nõudeid tutvustavaid koolitusi.

Tunned teema vastu huvi?