See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

APQP – edumeelne kvaliteediplaneerimine

Autotööstuse eripäraks on suure tähelepanu pööramine toodete kavandamisele ja arendamisele, sh toodete ohutusele. Kuna auto koosneb väga paljudest erinevatest süsteemidest, alamsüsteemidest ja komponentidest, siis on oluline erinevate osade omavaheline sobivus. Sellega seonduvalt on uute toodete arendamise ja juurutamise protsessid põhjalikult läbi mõeldud ja standardiseeritud.

1980ndate lõpus otsustasid Lääne autotööstuse 3 suurt (Ford, GM ja Chrysler) luua alused autotööstuste tootearenduse süsteemile. Nii valmis 1994. a APQP käsiraamatu esimene versioon, mida on aastatega järjest edasi arendatud.

APQP ehk toote edumeelne kvaliteediplaneerimine, mis jagab arendamise erinevate etappide vahel ja paneb selgelt paika nii etappide sisendid-väljundid ja protsessis edasiliikumise kriteeriumid kui ka osapoolte vahelised suhtlemisreeglid. APQP annab autotööstuse klientidele ja tarnijatele tööriista, mis aitab neil tulemuslikumalt koos töötada ning tagada, et uue toode tarnitaks õigeaegselt ja kõrge kvaliteediga.

Sihtgrupp

Kõik, kes vastutavad uute toodete arenduse protsessi erinevate etappide eest ja/või osalevad aktiivselt. Tavaliselt kuuluvad siia kvaliteedijuhid, meeskonnajuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, insenerid, tehase juhid, müügijuhid, autotööstuse kliendihaldurid, aga ka siseaudiitorid ja tarnijate audiitorid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida kujutab endast APQP ehk toote edumeelne kvaliteediplaneerimine, millised on seonduvad nõuded ja kuidas seda läbi viia.

Sisu ja teemad

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast APQP ehk toote edumeelne kvaliteediplaneerimine?
 • Millised on APQP tüüpilised etapid?
 • Milliste metoodikate rakendamist eeldatakse?
 • Kuidas APQP läbi viia?
 • Millised on APQP alusnõuded?

Teemad:

 • APQP 5 etappi (+ eeletapp: APQP ettevalmistamine)
  • 1. etapp: Programmi planeerimine ja määratlemine
  • 2. etapp: Toote kavandamine ja arendamine
  • 3. etapp: Protsessi kavandamine ja arendamine
  • 4. etapp: Toote ja protsessi kasutuskohasuse tõendamine
  • 5. etapp: tagasiside, hindamine ja korrigeeriv tegevus
 • Iga etapiga seonduvad sisendid ja väljundid
 • APQP elemendid (AIAGi vaates)
 • APQP seos PPAPiga
 • APQP seos IATF 16949 nõuetega

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel:

 • vajalikud teadmised APQP põhise tootearendusprotsessi nõuetest ja sammudest;
 • arusaamine, millised metoodikaid on vaja APQP protsessi läbimisel kasutada, sh seosed teiste baastööriistadega (PPAP, FMEA, MSA ja SPC) ja seostest IATF 16949 nõuetega;
 • ülevaade, kuidas APQP haakub tema ettevõtte protsessidega ja oma protsesside/juhtimissüsteemi parendusvõimalustest.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Seos teiste koolitustega

APQP koolitus haakub tihedalt teiste AIAG „core tools“ paketti kuuluvate baasmetoodikatega:

 1. PPAP (Product Part Approval Process) ehk tooteosa kinnitamise protsess, vt PPAP nõuete koolitus
 2. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ehk tõrgete liigi ja mõju analüüs, vt
  1. Protsessi FMEA (PFMEA) koolitus
  2. Kavandamise FMEA (DFMEA) koolitus
 3. MSA (Measurement Systems Analysis) ehk mõõtesüsteemide analüüs, vt
  1. Pidevandmetega mõõtesüsteemi analüüs (MSA, Gage R&R)
  2. Atributiivandmetega mõõtesüsteemi analüüs (MSA, AAA)
 4. SPC (Statistical Process Control) ehk statistiline protsessiohje

APQP koolitus haakub tihedalt ka IATF 16949 nõuete koolitusega.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • oleme kujunenud Eestis juhtimissüsteemide arendamise valdkonna kompetentsikeskuseks;

Toimumisaeg, -koht ja hind

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused