See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

MSA – mõõtesüsteemi analüüs. Atributiivandmed ja visuaalkontroll

Visuaalne kvaliteedihindamine on alati subjektiivne ning sõltub suurel määral hindajast. Eelkõige on küsimus selles, kui hästi hindaja või kontrollija teab kvaliteedikriteeriume ehk standardeid ja kuivõrd kindel on hindaja oma otsuses. Kas ta täna annab samasuguse hinnangu, kui homme?

Kui visuaalhindamist rakendatakse kriitilistes valdkondades, võivad ebatäpsused viia väga tõsiste tagajärgedeni. Kahjuks ei suuda hindajad sageli langetada usaldusväärseid otsuseid. Seetõttu võib kliendile tarnida ebakvaliteetseid tooteid või suunata praaki tooted, mis tegelikult oleks nõudeid täitnud. See suurendab märkimisväärselt ettevõtte kulusid.

Kuna ka autotööstuses on palju detaile, mida hinnatakse visuaalselt, on autotööstuses, samuti paljudes teistes valdkondades, nõutud atributiivandmetel põhinevate mõõtesüsteemide analüüside läbiviimine, dokumenteerimine ja üksnes nõuetele vastava mõõtesüsteemi kasutamine. MSA kuulub ka nn AIAGi baasmetoodikate ehk „core tools“ hulka ja selle rakendamine on nõutud ka IATF 16949 standardis.

MSA läbiviimine jaguneb lähtuvalt andmete iseloomule kaheks:

 1. Pidevandmetega mõõtesüsteemi analüüs (rahvusvaheliselt tuntud kui gage R&R)
 2. Atributiivandmetega mõõtesüsteemi analüüs (rahvusvaheliselt seostav AAA)

Mõlema MSA läbiviimise jaoks on eraldi metoodikad, vormid ja alusnõuded. Sõltuvalt sellest, kas teie protsesside juures on kriitilisi mõõtmisi või visuaalhinadmisel põhinevaid hindamisi, tuleb läbi viia kas üks või teine või mõlemad.

Koolitustel käsitlemegi vastavalt osalejate eripäradele ühte või teist või mõlemaid.

Sihtgrupp

Kõik, kes vastutavad mõõtesüsteemide arendamise ja töökindluse eest või soovivad mõista MSA olemust ning arendamist. Tavaliselt kuuluvad siia kvaliteedijuhid, meeskonnajuhid, arendusjuhid, insenerid, aga ka siseaudiitorid ja tarnijate audiitorid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida kujutab endast visuaalhindamisel ehk atributiivandmetel põhinev mõõtesüsteemi analüüs, millised on seonduvad nõuded ja kuidas seda läbi viia.

Teemad

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast MSA ehk mõõtesüsteemide analüüs?
 • Millal atributiivandmetega MSAd kasutada?
 • Millised on MSA ettevalmistamise ja läbiviimise tüüpilised etapid?
 • Kuidas hinnata visuaalkontrolli tulemusi?
 • Millised on MSA alusnõuded ja vormid?

Teemad:

 • Visuaalkontrolli standardite sisseseadmine
 • Atributiivandmetega mõõtesüsteemi koostisosad
 • Korratavus
 • Jäljendatavus
 • Atributiivandmetega mõõtesüsteemi analüüsi läbiviimise vormid
 • Atributiivandmetega mõõtesüsteemi analüüsi läbiviimine
 • Mõõtesüsteemi heakskiitmise kriteeriumid
 • Mõõtesüsteemi parendamine
 • MSA seosed AIAGi teiste baastööriistadega (AIAG „core tools“)
 • MSA seosed IATF 16949 nõuetega
 • MSA seosed lean 6 sigma ja DMAICiga

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel:

 • vajalikud teadmised atributiivandmetega MSA ettevalmistamise ja läbiviimise sammudest ning tulemuste hindamise nõuetest;
 • arusaamine, kuidas mõõtesüsteemi parendada, kui tulemused sellele viitavad
 • ülevaade seostest IATF 16949 nõuetega;
 • ülevaade, kuidas MSA haakub tema ettevõtte protsessidega ja oma protsesside/juhtimissüsteemi parendusvõimalustest.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Seosed teiste koolitustega

MSA koolitus haakub tihedalt teiste AIAG „core tools“ paketti kuuluvate baasmetoodikatega:

 1. APQP (Advanced Product Quality Planning) ehk edumeelne kvaliteediplaneerimine, vt APQP nõuete koolitus
 2. PPAP (Product Part Approval Process) ehk tooteosa kinnitamise protsess, vt PPAP nõuete koolitus
 3. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ehk tõrgete liigi ja mõju analüüs, vt
  1. Protsessi FMEA (PFMEA) koolitus
  2. Kavandamise FMEA (DFMEA) koolitus
 4. MSA (Measurement Systems Analysis) ehk mõõtesüsteemide analüüs, vt
  1. Pidevandmetega mõõtesüsteemi analüüs (MSA, Gage R&R)
 5. SPC (Statistical Process Control) ehk statistiline protsessiohje

MSA koolitus haakub tihedalt ka IATF 16949 nõuete koolitusega. Ettevõttesiseste koolituste puhul oleme valmis koostama kombineeritud koolitusprogrammi, mis tagab kõikide vajalike metoodikate sisu praktilise läbimise.

Seminar on ka osa ka 7-päevasest Kvaliteediinseneri arenguprogrammist.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • oleme kujunenud Eestis juhtimissüsteemide arendamise valdkonna kompetentsikeskuseks;

Toimumisaeg, -koht ja hind

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused