See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

AIAG core tools – baasmetoodikad autööstuse allhankijatele

Kõrgendatud kvaliteedialased nõudmised

Autotööstusele alltarnet pakkuvad ettevõtted seisavad pidevalt silmitsi mitmete väljakutsetega. Oluline on tarnida tooteid, mis vastavad klientide kõrgetele nõuetele ning samas tagada tähtaegsed tarned, sh soovitud mahud, mis tähendavad märkimisväärseid koguseid. See eeldab toimiva kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu, milles on loomulikult täidetud ISO 9001 baasstandardi nõuded, kuid sellest üksi ei piisa. Sellised ettevõtted peavad tulemuslikult rakendama ka lean põhimõtteid, IATF 16949 standardi lisanõudeid, sh AIAG core tools ehk AIAGi baasmetoodikaid.

Need, kes on võtnud eesmärgiks viia oma juhtimissüsteem vastavusse IATF 16949 nõuetega, puutuvad varem või hiljem kokku vajadusega tellida oma ettevõttesse AIAG core tools koolitusprogrammi või osaleda avalikel koolitustel. Seda põhjusel, et standard nõuab vastavate tööriistade koolituste läbiviimist ja selle tõendamist.

TJO Konsultatsioonid on seonduvaid koolitusi läbi viinud juba palju aastaid. Arvestades Eesti väiksust ja IATF 16949 sertifikaatide vähesust, on seonduvate koolituste läbiviimine valdavalt seotud ettevõttesiseste koolitusprojektidega. Kui samal ajal on huvilisi mitmest ettevõttest, oleme loomulikult valmis läbi viima ka avalikke koolitusi. Sellega seonduvalt tasub jälgida avalike koolituste kalendrit.

AIAG core tools ehk baasmetoodikad

AIAG core tools ahk baasmetoodikate hulka on arvatud järgmised metoodikad:

  1. APQP (Advanced Product Quality Planning) ehk edumeelne kvaliteediplaneerimine
  2. PPAP (Product Part Approval Process) ehk tooteosa kinnitamise protsess
  3. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ehk tõrgete liigi ja mõju analüüs
  4. MSA (Measurement Systems Analysis) ehk mõõtesüsteemide analüüs
  5. SPC (Statistical Process Control) ehk statistiline protsessiohje

Kõikide viidatud metoodikate kohta on AIAG koostanud põhjalikud käsiraamatud (nn sinised raamatud). Samas on rakendamisel hea, kui keegi aitab teemad samm-sammult läbi käia ja leida vastused praktilistele küsimustele. TJO Konsultatsioonid on sellest lähtuvalt välja pakkunud praktilised koolitused, mis aitavad viidatud tööriistade sisu koos praktiliste harjutustega osalejatele selgeks teha.

Mitmete metoodikate kohaldatavus sõltub sellest, milline on teie ettevõtte roll väärtusloomeahelas või millised on teie protsessid. Näiteks, kui vastutate ka toote kavandamise ja arendamise eest, siis kohaldub teile lisaks protsessi FMEAle (PFMEA) ka kavandamise FMEA (DFMEA). Kui teie toode olulised parameetrid haakuvad visuaalse hindamisega, siis on MSA raames lisaks mõõtmispõhistele süsteemidele vaja ka atributiivandmetel ehk hindamisel põhineva MSA läbiviimist jne.

Viidatud metoodikaid kasutatakse laialdaselt ka väljaspool autotööstust. Sellega seonduvalt on nt FMEA, MSA ja SPC koolitused sobilikud ka teiste organisatsioonide esindajatele. Samuti on kasulik tootearenduse ja toodete juurutamisega seonduvalt teada nii APQP kui ka PPAP protsesse ning näiteks DFMEA metoodikat. Organisatsioonisise koolituse korral võime seetõttu programmist vajadusel seosed IATF 16949 standardiga välja jätta. Neid metoodikaid kasutatakse ka lean 6 sigma programmides, vt lean 6 sigma rohevöö programm.

Teised seonduvad koolitused

IATF 16949 arendamise ja/või toimivana hoidmise käigus on vajadus tõenäoliselt veel järgmiste koolituste järele:

Tunned teema vastu huvi?