See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

DFMEA – kavandamise tõrgete liigi ja mõju analüüs

Kes midagi teeb, see võib ka eksida. Eksimustel, sõltuvalt nende iseloomust, võivad aga olla väga tõsised tagajärjed. Rahvusvaheliste protsesside juures eeldatakse seetõttu võimalike tõrgete süsteemset käsitlemist.

Autotööstuses jpt tööstusharudes on laialt levinud FMEA ehk tõrgete liigi ja mõju analüüsi metoodika kasutamine. See sai alguse autotööstusest, kuid on seejärel leidnud kasutamist väga paljudes tegevusvaldkondades, nt lennu- ja kosmosetööstuses, sõjatööstuses, meditsiinitööstuses, elektroonikatööstuses jm.

Erinevalt paljudest teistest kvaliteedialastest tööriistadest ei eelda FMEA keeruka statistilise analüüsi kasutamist. Samas võimaldab FMEA läbiviimine hoida protsessi kontrolli all ja vähendada oluliselt tõrgete esinemise tõenäosust ja sellega hoida kokku kulusid.

FMEA eeldab inseneridelt nii toodete-teenuste (kavandamise ehk DFMEA) kui ka protsessidega seonduvate võimalike tõrgete (protsessi FMEA ehk PFMEA) tuvastamist ning seonduvate põhjuste ja ohjemeetmete läbimõtlemist, dokumenteerimist ja selgepiirilist hindamist.

FMEA läbiviimise ulatus võib olla väga erinev. Suuremate ettevõtete puhul tuleb viia läbi arvukalt FMEA põhised riskide hindamisprotsesse. Oluline on see, et asjaosalised saaksid metoodikast õigesti aru ja kasutaksid seda õigesti. Sellisel juhul aitab see organisatsioonil kulusid kokku hoida ja probleeme ennetada. Kahjuks mõistetakse FMEA metoodikat sageli valesti ja see toob kaasa tarbetu bürokraatia ega aita ühtlasi tagada FMEA peamist eesmärki.

Seetõttu pakumegi huvilistele välja võimaluse osaleda praktilisel FMEA koolitusel, mille käigus käiakse praktikas samm-sammult läbi kogu FMEA protsess.

Protsessi FMEA puhul läbitakse PFMEA protsess ja kavandamise FMEA puhul DFMEA protsess.

Sihtgrupp

Kõik, kes osalevad aktiivselt uute toodete arenduse ja/või juurutamisprotsessis. Tavaliselt kuuluvad siia kvaliteedijuhid, meeskonnajuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, insenerid, tehase juhid, müügijuhid, autotööstuse kliendihaldurid, aga ka siseaudiitorid ja tarnijate audiitorid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida kujutab endast kavandamise tõrgete liigi ja mõju analüüs (DFMEA), millised on seonduvad autotööstuse nõuded (AIAG) reeglite kohaselt ja kuidas seda läbi viia.

Sisu ja teemad

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast DFMEA ehk kavandamise tõrgete ja liigi mõju analüüs?
 • Millised on DFMEA tüüpilised etapid?
 • Kuidas DFMEA läbi viia ja dokumenteerida?
 • Millised on DFMEA alusnõuded ja vormid?

Teemad:

 • Riskihindamise alused
 • AIAGi vaade riskihindamisele FMEA vaates
 • FMEA sisu ja liigid, seonduvad mõisted
 • FMEA läbiviimise etapid (samm-sammult)
 • Tõrgete sisu, tagajärjed ja põhjused
 • Seonduvad ohjemeetmed
 • Oht ja risk (tõsidus, esinemissagedus, avastatavus)
 • Tõsiduse hindamine
 • Esinemissageduse hindamine
 • Avastatavuse hindamine
 • Koondhinnang ja meetmete rakendamise vajaduse hindamine
 • Edasised tegevused
 • FMEA seos IATF 16949 nõuetega
 • FMEA seos protsessiskeemide, tööjuhendite ja ohjeplaanidega
 • FMEA seos teiste AIAG „core tools“ paketti kuuluvate baasmetoodikatega

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel

 • vajalikud teadmised FMEA põhise riskihalduse protsessi sammudest;
 • arusaamine, kuidas (D)FMEA protsessi samm-sammult läbi viia
 • FMEA seostest IATF 16949 nõuetega;
 • ülevaade, kuidas FMEA haakub tema ettevõtte protsessidega ja oma protsesside/juhtimissüsteemi parendusvõimalustest.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Seosed teiste koolitustega

FMEA koolitus haakub tihedalt teiste AIAG „core tools“ paketti kuuluvate baasmetoodikatega:

 1. APQP (Advanced Product Quality Planning) ehk edumeelne kvaliteediplaneerimine, vt APQP nõuete koolitus
 2. PPAP (Product Part Approval Process) ehk tooteosa kinnitamise protsess, vt PPAP nõuete koolitus
 3. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ehk tõrgete liigi ja mõju analüüs, vt
  1. Protsessi FMEA (PFMEA) koolitus
 4. MSA (Measurement Systems Analysis) ehk mõõtesüsteemide analüüs, vt
  1. Pidevandmetega mõõtesüsteemi analüüs (MSA, Gage R&R)
  2. Atributiivandmetega mõõtesüsteemi analüüs (MSA, AAA)
 5. SPC (Statistical Process Control) ehk statistiline protsessiohje

FMEA koolitus haakub tihedalt ka IATF 16949 nõuete koolitusega. Ettevõttesiseste koolituste puhul oleme valmis koostama kombineeritud koolitusprogrammi, mis tagab kõikide vajalike metoodikate sisu praktilise läbimise.

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • koolitust viib läbi Lean Six Sigma Black Belt koolitusprogrammi läbinud koolitaja;

Järgmine avalik koolitus toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused