See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on Pareto diagramm?

Pareto diagramm on lihtne graafiline tehnika, mis aitab hinnata erinevate mõjurite olulisust tagajärje kujunemisele. Pareto diagramm baseerub Pareto printsiibil, mille kohaselt avaldavad just üksikud põhjused tegelikkuses kõige suuremat mõju. Pareto printsiibi (80-20 printsiibi) kohaselt on 80% mõju tingitud 20% teguritest.

Pareto diagramm näitab kasvavas järjekorras iga põhjuse suhtelist mõju kogu probleemile.

Suhteline mõju võib baseeruda esinemissagedusel, põhjusega seotud kuludel või mõnel teisel probleemi jaoks olulisel mõõtühikul. Enamasti ei piirduta ühe diagrammiga, vaid „kaevatakse edasi“, kuni jõutakse juurpõhjuseni. 6 sigma programmid aitavad juurpõhjuse osas jõuda ka numbrilise tõestuseni.

Pareto diagrammi koostamine

  1. Vali välja probleem, mida hakatakse hindama või võrdlema.
  2. Vali välja mõõtühik, mille alusel erinevaid mõjusid kõrvutada.
  3. Vali välja analüüsitav ajaperiood.
  4. Kogu vajalikke andmeid iga põhjuse esinemise kohta.
  5. Võrdle iga põhjuse sagedusi või kulusid teiste põhjustega.
  6. Loetle põhjused horisontaalteljel vasemalt paremale kahanevalt vastavalt esinemissagedusele või põhjusega seotud kulude suurusele.
  7. Joonista iga klassifikatsiooni kohale tulp, mis näitab vastava klassifikatsiooni esinemise sagedust või sellega seotud kulusid.
  8. Graafiku interpreteerimise lihtsustamiseks lisatakse kumulatiivset osakaalu iseloomustav joon pikima tulba tipust liikudes ülespoole vasemalt paremale.

NB: Tänapäeval teevad diagrammi koostamise lihtsaks erinevad arvutiprogrammid. Nt Excel, Minitab jms.

Pareto analüüsi võib läbi viia lihtsustatud kujul, kuid see on kasutusel ka keerukate probleemide lahendamisel. Üheks oluliseks rakendusvaldkonnaks on nt juurpõhjuste väljaselgitamine, kus Pareto diagramm koos teiste tööriistadega on tänuväärseks abivahendiks.

Täpsem info Pareto diagrammi kohta

Pareto diagrammi kasutamist õpetatakse kvaliteedijuhi arenguprogrammi seminaril Probleemide lahendamise tööriistad. Samuti Lean 6 sigma green belt programmis (nii lihtsamate kui ka keerukamate tööriistade koosseisus) ja kvaliteediinseneri arenguprogrammis.

Loomulikult oleme valmis tutvustama Pareto diagrammi jpt tehnikate rakendamist organisatsioonisiseste programmide raames. Kui olete huvitatud organisatsioonisisesest koolitusest, siis palun andke sellest teda.

TJO Konsultatsioonid on viinud aastate jooksul läbi arvukalt koolitusi ja parendusprojekte. Oleme lahkesti valmis oma kogemusi jagama. Kui soovite Pareto diagrammi kasutamise kohta rohkem teada, siis palun saatke oma küsimus. Kui soovite kaasata erinevate tööriistade tutvustamiseks või meeskonna väljaõpetamiseks oma valdkonna professionaale, siis palun andke meile sellest teada.

Tunned teema vastu huvi?