See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: ISO 9001 – mitte ainult sertifikaadi pärast…

Liivo Põllup
Juhtimissüsteemide konsultant

Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine on esimene samm ettevõtte tegevuste korrastamisel. Põhilisteks motivaatoriteks juhtimissüsteemi juurutamisel on ettevõtjate hulgas reeglina:

  •    mingi konkreetse valdkonna parendusvajadus,
  •    eelise saavutamise vajadus konkurentide ees või
  •    kliendipoolsed nõudmised

ISO 9001 standardi kasutamine on reeglina vabatahtlik ja selle kasutamise või mittekasutamise üle saab iga organisatsioon ise otsustada. Samal ajal on sageli tegemist turu või partnerite nõudmisega, mille kohaselt tuleks tagada vähemalt nende poolt esitatavate standardite nõuete järgmine.

Eestis on aastaid nõutud erinevate juhtimissüsteemi sertifikaatide omamist näiteks riigihangetel osalemiseks. Kuid viimasel ajal on ka nendes tingimustes tehtud järeleandmisi ja tihti ei ole enam sertifikaadi omamine eraldi kohustus, vaid piirdutakse ka kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu nõudega.

Kui kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 rakendamine on nii öelda vabatahtlik, siis on tegelikkuses mitmeid muid nõudeid (tõsi küll, valdavalt seoses toodete ja seega ka tootmisettevõtetega), mis on kohustuslikud ja ilma nende nõuete täitmiseta ei ole võimalik ka oma tooteid teatud turgudel müüa.

Paljude tootegruppide puhul on selline tootmisprotsessi ehk nn tootmisohje süsteemi sertifitseerimine muudetud erinevate Euroopa Liidus kehtestatud direktiivide ja standarditega lausa kohustuseks.

Kuna ka Eesti on juba mõnda aega selle rahvusvahelise ühenduse liige, siis laienevad need kohustused nn “Harmoneeritud standardite” kaudu ka meie tootjatele, kes soovivad oma toodangut sellel ühisturul realiseerida. Juba praegu on ainuüksi nende standardite nimekiri sadu lehekülgi pikk ja see järjest pikeneb.

Oleme oma praktikas ja koostöös oma klientidega aastate jooksul kokku puutunud väga paljude erinevate nõuete ja juhtimissüsteemide või standarditega, sh:
• EL direktiivid ja harmoneeritud standardid toodetel CE märgi kasutusõiguse saavutamiseks;
• erinevad tootmisohje süsteemid lähtuvalt erinevatest tootestandarditest;
• ETAG – Euroopa tehniline tunnustus;
• GMP – hea tootmistava;
• jne.

Esmapilgul paistabki, et tegemist on väga paljude erinevate standardite ja süsteemidega, mida on kokku sadu ja sadu ning tuleb vaid nende hulgast välja valida see õige (mis sobib kokku meie konkreetse tootega) ja nõuded juurutada.

Kui aga hakata nende erinevate standardite ja nõuetega põhjalikumalt tutvuma, siis selgub, et valdava enamuse juures neist jõuame ringiga tagasi vana hea ISO 9001 juurde. Ehk siis teiste sõnadega – valdav enamus nendest eelpool mainitud standarditest ja nõuetest ütlevad, et kõige aluseks on ISO 9001 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem. Alternatiivselt nõutakse kvaliteedikäsiraamatut või süsteemi kirjeldust, mis oleks koostatud vastavalt ISO 9001 nõuetele.

Eristandarditest või konkreetsetest tootestandarditest võivad lisanduda küll natuke põhjalikumad ja vaid konkreetset tootegruppi puudutavad nõuded, kuid kõige aluseks on siiski ISO 9001 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem.

Juhtimissüsteem ei pea olema tingimata sertifitseeritud. Sertifitseerimisel või tunnustamisel lähtutakse konkreetsest tootegrupist ja nende eristandardite nõuetest, kuid eelduseks on siiski ISO 9001 nõuetele vastava juhtimissüsteemi ja seda süsteemi kirjeldava nõndanimetatud kvaliteedikäsiraamatu olemasolu.

Võib muidugi arvata, et kuna sertifitseerimine ei ole nõutud, siis võib võtta ka ISO 9001 standardi nõudeid natuke kergemalt ja mitte nii väga pingutada. Kogemuste baasil julgen arendada süteemi välja juba alguses korralikult ja kõiki nõudeid täites. Seda eelkõige selleks, et kui nõuete sisust aru saada, siis on nende juurutamisest igale organisatsioonile kasu. Teisalt ka selleks, et kui tulevikus peaks tekkima siiski vajadus kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerida (näiteks klientide või koostööpartnerite nõudmisel), siis ei ole tarvidust kogu protsessi uuesti läbi käia, vaid on dokumentatsioon ja tõendusmaterjalid süsteemi toimimise kohta nii öelda “tagataskust võtta” ja sertifitseerimisauditi käigus esitada.

Kokkuvõtteks…

Kõik me puutume oma tootespetsiifikast lähtuvalt kokku väga erinevate nõuetega, mis tulenevad sihtturgude, klientide jt nõuetest vms. Siiski aga tasub meeles pidada, et väga paljude erinõuete täitmise aluseks on vana hea ISO 9001, mis tuleb kõigepealt esitada kasvõi juhtimissüsteemi kirjeldusena. Alles seejärel hakatakse Teiega edasi rääkima konkreetsetest erinõuetest, mida tuleb siis veel lisaks täita.

TJO Konsultatsioonide meeskond on aidanud 15 aasta jooksul välja arendada üle 300 rahvusvahelistele standarditele vastava juhtimissüsteemi. Oleme jätkuvalt valmis Teile nende erinevate nõuete rägastikus toeks olema ja abistama erinevate standardite ja juhtimissüsteemide juurutamisel.

Küsige professionaalidelt nõu

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt. Oleme valmis andma hinnangu teie organisatsiooni mõjususe-tõhususe suurendamisvõimaluste kohta. Palun andke meile oma soovidest teada!

Tunned teema vastu huvi?