See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: EAS ettevõtte arenguprogramm – täiendav võimalus arendustegevuse edendamiseks

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

Jätkuvalt on avatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse meede “Ettevõtte arenguprogramm”, mis on sobilik arendustoetuse andmiseks töötleva tööstuse ja niinimetatud nutika spetsialiseerumise valdkonna ettevõtetele. Toetusmeede on suunatud eelkõige ambitsioonikatele ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtetele ning toetab organisatsiooni pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Ettevõtte arenguprogrammist saavad toetust need ettevõtted, kes on enne taotlema asumist teinud ära põhjaliku eeltöö: tarvis on analüüsida oma ärimudelit ja tulevikuplaane ning hinnata nende vastavust toetusmeetme nõuetele ja eesmärgile. Taotlejal peab olema selge ülevaade oma turupositsioonist, kliendibaasist ja selle ootustest, konkurentidest ja tegevusvaldkonna arengutest. Teave arendatava tootega kliendile pakutava lisaväärtuse ja selleks vajalike omaduste saavutamisel kaasatavate koostööpartnerite kohta lisab taotlusele vajalikku haaret. Kavandatava arendustegevuse ajaline, sisuline ja finantsplaneerimine kogutud taustateabe alusel kirjeldab üksikasjalikult projekti elluviimise etappe. Sellekohase info arusaadav ja ülevaatlik esitamine annab toetuse andjale vajaliku aluse ettevõtte arendustegevuse eesmärgipärasuse ja teostatavuse hindamiseks.

Toetatava arendusprojekti oodatavad tulemused on eeskätt seotud ettevõtte arendustöö alase võimekuse kasvuga, uute koostööpartnerite ja kliendirühmade kaasamisega, ettevõtte positsiooni tugevdamisega eksportturgudel ning investeeringute kasvuga arendustegevusse. Teisisõnu on toetusmeetme peamine eesmärk tugevdada ettevõtte arenduspotentsiaali, konkreetse toote väljaarendamine küll vajalik, kuid pigem kõrvaltulemus. Toetust saab kuni 500 000 € ulatuses taotleda järgmiste eesmärgipäraste kulude katmiseks:

 • personali arendamine, sh uute talentide palkamine
 • protsesside arendamine,
 • müügi- ja turundustegevuse arendamine,
 • uue või olemasoleva toote/teenuse arendamine,
 • uue toote valmistamiseks vajaminevate seadmete ostmine (kuni 200 000 eurot)

Sõltuvalt ettevõtte suurusest on toetusmäärad järgmised:

 • Väikeettevõtted saavad toetust 45% projekti maksumustest.
 • Keskmised ettevõtted saavad toetust 35% projekti maksumusest.
 • Suurettevõtted saavad toetust 25% projekti maksumusest (toetuse maksimaalne summa suurettevõttele on kuni 200 000 eurot).

Mõned soovitused toetuse taotlejale:

 • mõelge hästi läbi oma soovid ja vajadused ning nende sobivus toetusmeetme eesmärgi ja tingimustega;
 • hinnake objektiivselt oma arendusalast ja projektijuhtimise võimekust;
 • kontakteeruge eelnõustamiseks taotluse koostamise algetapis konsultantidega;
 • vormistada taotlus sisuliselt kvaliteetselt ja vormiliselt korrektselt koos nõutavate lisadokumentidega;
 • olge konsultatsioonide ja taotluse läbivaatamise kestel avatud ja koostööaltis, esitada vajadusel täiendavat teavet.

EAS ettevõtte arendusprogramm on võimalus eksportturgudele suunatud ja tootearendusega tegelevatele ettevõtetele suutlikkuse kasvatamiseks ja arendusprojektidega seotud majanduslike riskide maandamiseks.

Kui tunnete huvi EL toetuste vastu, lugege täiendavalt selle valdkonnaga seotud võimalustest: https://tjo.ee/konsultatsioon/abi-el-toetuste-taotlemisel/

Tunned teema vastu huvi?