See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on vastavushindamine?

Vastavushindamine on menetlus, mille eesmärk on teha kindlaks toote või kvaliteedisüsteemi vastavus nõuetele. Kui toote puhul on õigusaktiga ette nähtud selle nõuetele vastavuse tõendamine, ei tohi tootja, tema volitatud esindaja või tarnija seda turule lasta või kasutusele võtta, järgimata õigusaktis sätestatud toote nõuetele vastavuse tõendamise korda.

Toote nõuetele vastavuse tõendamiseks viiakse läbi vastavushindamine õigusaktide kohaselt, mis võib koosneda järgmistest protseduuridest:

  1. vastavusdeklaratsiooni väljaandja poolne toote vastavushindamine;
  2. volitatud asutuse või tunnustatud asutuse poolne toote tüübikatsetus;
  3. volitatud asutuse või tunnustatud asutuse poolne toote eriomaduste katsetamine koos toodete pistelise kontrolliga;
  4. volitatud asutuse või tunnustatud asutuse poolne kvaliteedisüsteemi vastavuse hindamine koos kvaliteedisüsteemi rakendamise üle teostatava järelevalvega;
  5. volitatud asutuse või tunnustatud asutuse poolne toote lõppkontrolli ja hooldusega seotud kvaliteedisüsteemi vastavuse hindamine ning pidev järelevalve kvaliteedisüsteemi rakendamise üle;
  6. volitatud asutuse või tunnustatud asutuse poolne toote tüübile vastavuse hindamine;
  7. volitatud asutuse või tunnustatud asutuse poolne tooteühiku vastavuse hindamine kõigi sellele esitatud nõuete suhtes;
  8. muud õigusaktis sätestatud protseduurid.

Tunnustatud asutus (volitatud asutus) on vastavushindamise protseduure teostav isik, kellele on antud õigus tegutseda tunnustatud asutusena (volitatut asutusena).

Toote nõuetele vastavust tõendab õigusaktis sätestatud juhtudel vastavussertifikaat, vastavusdeklaratsioon või vastavusmärk.

Kasulikku lugemist CE märgi jm teemadel

CE-märgi kasutamisõiguse saavutamisest ja sellega seonduvatest tulemustest on juttu erinevates artiklites ja raamatutes. Loe konsultantide nõuandeid ja ülevaadet CE-märgi taotlemisega seonduvatest teemadest, alates sellest, mis on CE-märk.

Täiendavad küsimused CE märgi jm teemadel

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!

Tunned teema vastu huvi?