See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Paar näidet jätkuvalt avatud meetmetest

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

Tegemist on väljavõttega 2019. a suvel RUPis avaldatud artiklist.

Kui tööstusettevõte soovib oma arengut kiirendada toetuste abiga, tasub kaalutleda toetuste taotlemist veel avatud meetmetest. Järgneva kahe näite puhul on tegemist jooksvalt menetletavate meetmetega, mis eeldatavasti püsivad avatuna veel mõnda aega.

Ettevõtte arenguprogramm

Sageli nimetatakse seda ka kompleksmeetmeks, sest sellest on võimalik toetust taotleda väga erinevatele valdkondadele. Eelmises projektiperioodis pidi ettevõte valmistama ette eraldi taotluse tehnoloogiainvesteeringute, tootearenduse, arendustöötaja, eksporditurunduse, teadmiste ja oskuste arendamise vm toetusmeetmesse, aga kompleksmeetmes on ühendatud varem eraldi meetmetes asunud valdkonnad. See teeb taotleja jaoks elu märksa mugavamaks.

  • Toetuse eesmärk on panna Eesti ettevõtjad koostama ja viima ellu pikaajalist strateegilist arengukava, mille teostamine aitab tõsta ettevõtte rahvusvahelist konkurentsivõimet, minna üle senisest kõrgemat lisandväärtust loovatele tegevustele ja sellega parandada järjepidevalt ettevõtte majandustulemusi.
  • Toetuse summad sõltuvad eelarve suurusest ja taotleja „vabast jäägist”, mis on nt üldist majandushuvi pakkuvate teenuste puhul kuni 500 000 eurot, VTA puhul 200 000 eurot.
  • Toetuse määr sõltub ettevõtte suurusest – väikeettevõtte puhul on see kuni 45%, keskmise ettevõtte puhul kuni 35% ja suurettevõtte puhul kuni 25% projekti maksumusest.
  • Toetatavad valdkonnad on üldistatult personali, protsesside, müügi- ja turunduse arendamine ning tootmiseks vajatavate uute seadmete soetamine. Nende valdkondade alla mahuvad väga paljude tootmisettevõtte arengut pidurdavate valdkondadega seostuvate investeeringute toetamine, nt investeeringud tehnoloogiasse, tootearendusse (nii tööjõukulude kui ka erinevate sisseostetud teenustena), turundusse, inimeste arendamisse, efektiivsuse tõstmisse, digitaliseerimisse, automatiseerimisse jm.

Digidiagnostika

Töötleva tööstuse või mäetööstuse ettevõtete digitaliseerimise, automatiseerimise ja efektiivsuse tõstmise võimaluste väljaselgitamiseks mõeldud programm, mille eesmärk on suurendada taotlejate teadlikkust tööstuse digitaliseerimisest ja automatiseerimisvõimalustest.

  • Toetuse määr on 70% diagnostika läbiviimise kuludest.
  • Toetuse summad sõltuvad ettevõtte eelmise aasta müügitulust – kuni 5000 eurot, kui käive on 0,2–1 mln eurot; kuni 10 000 eurot, kui käive on 1–5 mln eurot; kuni 15 000 eurot, kui käive on üle 15 mln euro.
  • Toetatakse diagnostika tellimist vastava valdkonnaga tegelevalt ettevõttelt.
  • Diagnostika aitab kaardistada ettevõtte äriprotsessid, ärimudeli, tarneahela ja kitsaskohad ning leida protsesside digitaliseerimise, automatiseerimise ja efektiivsuse tõstmise lahendused, lähtudes ettevõtte arenguvajadustest. Diagnostika aitab ette valmistada ja kaalutleda tulevasi investeeringuid ning on samm peatselt avanevast nn digitehnoloogia meetmest toetuste taotlemise poole.

NB: Meetmetega seonduv teave uueneb pidevalt ja juba mõne aja pärast on jagatud info aegunud. Seetõttu on soovitav spetsiifilise huvi või küsimuse korral ühendust võtta ja teemad läbi arutada.

Kas tunned teema vastu huvi?