See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

VSM (Value Stream Mapping) – väärtusvoo kaardistamine ja analüüs

Tihti on protsessis osalejatel küllaltki erinev arusaam sellest, kuidas asjad toimivad. Kui suur osa tegevustest ka tegelikult väärtust loovad? Millised tegevused võiksid olemata olla ja kuidas raiskamisi vähendada? Mida ja kuidas muuta? Siinkohal tuleb appi VSM (Value Stream Mapping) analüüsimeetod, mis on mõeldud tegevuste, materjalide ja informatsioonivoogude kaardistamiseks valitud väärtusloomeahela ulatuses. VSM-analüüs on kasulik tööriist, kui soovite:

 1. kaardistada objektiivselt ja üksikasjalikult tänane töökorraldus;
 2. tuua välja raiskamiste ja väärtust loovate tegevuste osakaal (s.h. ebaotstarbekad liigutused ja tegevused, ootamised, kontrollimised jms);
 3. aidata erinevatel osapooltel protsessidest ühte moodi aru saada;
 4. parendada meeskonnatööd;
 5. leida parendusideid tulemuslikkuse tõstmiseks ning kadude vähendamiseks;
 6. käivitada parendusprojektid protsesside mõjususe ja tõhususe suurendamiseks.

Eesmärk

VSM-analüüsi läbiviimise eesmärgiks on:

 • saada toimuvast (protsessidest) ühte moodi aru
 • leida arutelude käigus parendusideid protsesside tulemuslikkuse tõstmiseks ning kadude vähendamiseks.

Sisu ja metoodika

VSM on meeskonda kaasav analüüsimetoodika, mille käigus kaardistatakse:

 • kõik tegevused valitud väärtusloomeahelas;
 • seonduvad materjalide ja info liikumised;
 • väärtust lisavad operatsioonid ja ka raiskamised;
 • osalejad, töövahendid, kogused, vahemaad, ajad.

Tegevused (nt kliendi tellimusest kuni kauba üleandmiseni) koondatakse ühele ülevaatlikule skeemile. VSM-analüüsi efekt tekib protsessi ühisest läbimõtlemisest ja läbiarutamisest ning projekti on reeglina kaasatud antud protsessi võtmeisikud. Üheskoos arutatakse läbi parendusvõimalused ja ideed ning uus tase saavutatakse parendustegevuste elluviimise järel.

VSM-analüüsi tüüpilised sammud

 1. Oluliste tootevaldkondade väljaselgitamine (tooteportfelli analüüs), mille osas tasub esimeses järjekorras VSM-analüüsi läbi viia
 2. Tänase (praeguse) olukorra kaardistamine (CSVSM-kaardi koostamine)
 3. Parendusvajaduste/võimaluste identifitseerimine
 4. Tuleviku VSM-kaardi (FSVSM-kaardi) koostamine
 5. Tegevuskava koostamine ja parenduste elluviimine

 Analüüsi detailsuse aste

VSM-analüüsi detailsus sõltub eesmärkidest. VSM võib käsitleda:

 1. Erinevate organisatsioonide vaheliste protsesside analüüsimist
 2. Tehast / üksust läbivate protsesside analüüsimist
 3. Osakonda läbivate protsesside analüüsimist
 4. Töökoha protsesside analüüsimist
 5. Üksikute tööoperatsioonide detailset analüüsimist

Tulemus

 1. Tüüpilise tellimuse baasil on läbi viidud väärtusvoo detailne kaardistus (VSM-analüüs) alates kliendi kontaktist kuni toote kliendile üleandmiseni;
 2. protsesside lõikes on välja selgitatud väärtust lisavate tegevuste ja raiskamiste osakaal, raiskamiste olemus ning parenduspotentsiaal;
 3. erinevate töölülide töötajad on rääkinud asjad selgeks (saadakse aru, mida ja milleks tarvis on, kes mille eest vastutab);
 4. analüüsi alusel on selgitatud välja protsessi parendusvõimalused:

PS: Tavaliselt kaardistatakse projekti käigus arvukalt parendusvõimalusi, millest mõned on kiiresti realiseeritavad ja eeldatavasti saavad ellu viidud paralleelselt analüüsi läbiviimisega, kuid mahukamate parenduste elluviimiseks on põhjust käivitada eraldi projektid.

Ajagraafik

VSM-analüüsiprojekti ajakava sõltub projekti ulatusest ning osalejate ajagraafikutest, kuid tavapäraselt on projekti läbiviimise kestuseks ca 1 kuu.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • Oleme aastaid tegelenud lean-tootmise põhimõtete ja tööriistade rakendamise nõustamisega erinevates organisatsioonides.
 • Oleme läbi viinud hulgaliselt efektiivsuse tõstmise analüüse, lean koolitusi ja lean põhimõtete alaseid nõustamisprojekte.
 • Meie konsultandid on pikaajalise tootmise juhtimise kogemusega praktikud.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused