See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on tootearenduse toetus?

Toetuse eesmärk on julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused. Eesmärgiks on aidata ettevõtjal kasvatada uue või oluliselt muudetud toote või teenuse ekspordist saadud müügitulu. 

NB: Taotlemisel tuleb arvestada, et

 1. uus või oluliselt muudetud toode või teenus peab panustama vähemalt ühte nutika spetsialiseerumise (TAIE) fookusvaldkonda
 2. toetuse andmine peab panustama vähemalt ühe Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmise ja sihtide saavutamisega seonduva horisontaalse näitaja saavutamisse.

Toetust saavad taotleda:

Taotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle kahe viimase majandusaasta keskmine müügitulu oli vähemalt 200 000 eurot.

Toetuse määr

 • kuni 45% väikeettevõttele
 • kuni 35% keskmise suurusega ettevõttele
 • kuni 25% suurettevõttele
 • +15% COVID-19 ja muude viirusevastaste teadusuuringutega seotud projektidele*

* COVID-19-ga seotud ja muud viirusevastased teadusuuringud on uuringud, mis tegelevad vaktsiinide, ravimite ja ravivahendite, meditsiiniseadmete ning haigla- ja meditsiinivarustuse, desinfektsioonivahendite, kaitseriietuse ja -varustusega ning vajalike toodete tõhusaks tootmiseks mõeldud asjakohaste uuenduslike protsessidega.

Maksimaalne toetuse summa on 500 000 EUR, VTA puhul 200 000 EUR.

Välistatud on projektid järgmistes tegevusvaldkondades:

 • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
 • müügi vahendamine
 • hulgi- ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont
 • kinnisvaraalane tegevus
 • tubakatoodete tootmine
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine
 • finants- ja kindlustustegevus
 • juriidilised toimingud ja arvepidamine, peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine, reklaamindus (ka on-line reklaamindus) ja turu-uuringud
 • rentimine ja kasutusrent ning ajutise tööjõu rent
 • kivi- ja pruunsöe kaevandamine, nafta ja maagaasi tootmine ja tootmist abistavad tegevusalad ning koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine.

Mida toetatakse?

 • projekti elluviivate töötajate personalikulud (sh maksud)
 • tootearenduseks kasutatavate vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis
 • tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine
 • tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine

Abikõlbulikkuse periood:

Abikõlblikkuse periood algab EAS-le taotluse esitamise päevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast. Enne taotluse esitamist tehtud kulud ei ole abikõlblikud. Kulu arvestatakse tekkepõhiselt ja tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi koostamise kuupäeva.

Projekti saab ellu viia kuni 31.08.2029.

Hindamiskriteeriumid (üldistatult):

 • projekti mõju määruse eesmärkide saavutamisele (osakaal 40%)
 • projekti kvaliteet (20%)
 • taotleja võimekus projekti ellu viia (30%)
 • projekti panus nutika spetsialiseerumise fookusvaldkonna eesmärkidesse (5%)
 • rojekti kooskõla Eesti 2035 aluspõhimõtete ja sihtidega ning panus horisontaalsete näitajate saavutamisse (5%)

Taotlusele lisatavad dokumendid (vastavalt vajadusele):

 • projektiplaan (EASi vormil);
 • tegevuskava ja eelarve (EASi vormil);
 • majandusnäitajate prognoos (EASi vormil);
 • eelneva ja jooksva majandusaasta aruanne;
 • kontserni liikmete skeem (EASi vormil) ja kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni.

Lisainfo

Loe lähemalt, millist abi saab TJO Konsultatsioonid pakkuda EL abirahade taotlemisel või võta meiega ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!

Allikas: EAS

Tunned teema vastu huvi?