See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: FSC standard uuenes

Liivo Põllup
Juhtimissüsteemide konsultant

FSC tarneahela juhtimissüsteemi standardist FSC-STD-40-004 anti hiljuti välja uus versioon. See eeldab juba sertifitseeritud ettevõtetel oma süsteemi uuendamist.

FSC-märgise kasutamine

Üha enam populaarsust kogub nii Euroopa kui ka kogu maailma puidu ja trükitoodete turgudel FSC-märgise kasutamine. Sellele on kaasa aidanud elanikkonna ja ka antud valdkondade puit- või trükitoodete ostjate ja turustajate keskkonnateadlikkuse kasv ning soov teistest millegi poolest eristuda.

Ekspordikliendid muutuvad järjest valivamaks ja nii ongi muutunud üsna tavapäraseks, et Eesti tootjatelt nõutakse puidust valmistatud toodete eksportimisel tooraine päritolu kontrolli tõendavat FSC-märgist.

Eesti tingimustes rakendavad FSC-märgist esimeses järjekorras metsa-, puidu-, mööbli- ja trükitööstuse valdkonda kuuluvad ettevõtted. Eesti eksportivate tootjate hulgas on levinum standardi FSC-STD-40-004 nõuetele vastava tarneahela juhtimissüsteemi kasutamine.

FSC-märgise kasutamise eelduseks on tarneahela juhtimissüsteemi välja arendamine ja sertifitseerimine. See ei ole keeruline, kuid mõistliku süsteemi loomine eeldab standardi nõuete põhjalikku tundmist.

Standardi FSC-STD-40-004 muudatused

01. oktoobril 2011 ehk natuke üle kahe kuu tagasi jõustus standardi FSC-STD-40-004 uus versioon 2-1. Selles tehtud muudatustest võrreldes eelmise versiooniga tahaksingi järgnevalt anda lühiülevaate. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist on nn väikse uuendusega ja olulises mahus uuendusi oma tarneahela juhtimissüsteemides teha ei tule. Järgnevalt on esitatud lühikokkuvõte standardi FSC-STD-40-004 muudatustest:

 •  Lisandunud on nõue pühendumuse kohta FSC väärtustele
 1. FSC väärtused on defineeritud dokumendis “Policy for the Association of Organizations with FSC” (FSC POL-01-004).
 2. Organisatsioonid peavad kinnitama oma pühendumust FSC väärtustele ja poliitikale allkirjastades vastava enesedeklaratsiooni.
 •  Lisandunud on sotsiaalsed aspektid (töötervishoid ja tööohutus)
 1. Organisatsioonis peab olema määratud selle valdkonna esindaja (vastutaja), loodud töötervishoiu ja tööohutuse tagamise protseduur ning viidud läbi vajalikud koolitused.
 2. – Sobilik on kasutada ka EVS 18001 standardile vastavat tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemi.
 3. – Ei ole nõutud töötervishoiu ja tööohutuse alast auditit.
 • Muudatused on toimunud ka FSC väidetes
 1. FSC Pure on asendatud väitega FSC 100%.
 2. FSC Mixed % on asendatud väitega FSC Mix %.
 3. FSC Mixed Credit on asendatud väitega FSC Mix Credit.
 4. Muudatusi ei ole toimunud Recycled ja Controlled Wood väidetes.
 • Tühistatud on tootemärgistuse nõue väikesemahuliste komponentide kasutamisel
 1. Punkt 13.3 „Organisatsioon peab FSC sildiga märgistatud toodetele lisama selgituse infoga, et antud toode sisaldab komponente, mis ei ole FSC väidetega kaetud, ning milles on ära märgitud kõik nähtaval olevad väikedetailid“ on kustutatud ja ei ole enam nõue.
 2. Lisandunud on punkt 13.1.4 “Juhtudel, kui toode sisaldab rohkem kui üht väikedetaili, ei tohi need kokku ületada 5% toote mahtust või kaalust.
 • Mõningad väiksemad muudatused on toimunud terminoloogias, mis ei too kaasa nõuete muudatusi

Uuenduste sisseviimist oma tarneahela juhtimissüsteemi ei nõuta ettevõtetelt kohe, vaid sellega on sertifikaati omavatel ettevõtetel põhimõtteliselt aega kuni 01. oktoobrini 2012. Kõiki uusi sertifikaadi taotlejaid aga hinnatakse ja korralisi auditeid (nii, nagu graafik konkreetse sertifitseerijaga ette näeb) tehakse juba uue standardi versiooni alusel alates käesoleva aasta oktoobrist.

Seega tuleks ettevalmistustega siiski jooksvalt alustada. TJO Konsultatsioonid on aidanud oma klientidel ette valmistada mitmeid FSC tarneahela juhtimissüsteeme. Kui Teil peaks olema vaja abi ka oma olemasoleva tarneahela juhtimissüsteemi vastavusse viimisel standardi uue versiooniga, siis oleme valmis Teile toeks olema.

Kui teil tekib standardi nõuete juurutamise või uue versiooniga vastavusse viimisega seonduvaid küsimusi, siis oleme lahkesti valmis vastama. Palun võtke meiega ühendust.

Tunned teema vastu huvi?