See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Strateegia ülevaatus ja uuendamine

Liivo Põllup
Juhtimissüsteemide konsultant

Tänases uudiskirjas tahaksin peatuda ühel järjekordsel tähtsal teemal seoses üleüldise majandussituatsiooniga, kus me kõik koos hetkel viibime.

Tasapisi hakkab jälle lähenema sügis ja ka aasta lõpp, kus tehakse kokkuvõtteid mööduva aasta jooksul saavutatud tulemuste ja täidetud eesmärkide kohta. Üsna levinud on see, et kokkuvõtte sisu piirdub üksnes majandustulemuste (käive, kasum) kokkuvõtte tegemisega. Mõnikord tehakse üldisem kokkuvõte ka aasta peamistest sündmustest ja probleemidest, kuid kas kõik vajalik saab sellega ikka tehtud?

Vaata üle ettevõtte strateegia

Loomulikult algab kõik üleüldse ettevõtte strateegia väljakujundamisest ja selle kirjalikust fikseerimisest, kuid lisaks sellele ei tohiks see dokument jääda riiulile n.ö “oma elu elama”. Sageli juhtub see ka nii võib-olla seetõttu, et strateegia pannakse kirja kellegi teise jaoks. Näiteks EAS-i jaoks, kellelt soovitakse saada mingisugust ettevõtlustoetust.

Kuid üha olulisemaks muutub siiski see teema ka käesolevas majandussituatsioonis, kus ellujäämiseks on vajalik ikkagi mingisuguse tegevusstrateegia või tegevuskava olemasolu.

Seetõttu tasukski neil ettevõtetel, kes veel ei ole oma nägemust tuleviku suhtes kirjalikult üles tähendanud, see tee ette võtta. Samuti peaksid need, kes on mingil moel oma tulevikuplaanid mingil hetkel fikseerinud, need nüüd uuesti sahtlist välja võtta ja üle vaadata (mis on nendest kunagi tehtud plaanidest realiseerunud ja mis mitte).

Oma tegevusstrateegia ülevaatus on organisatsiooni tulemuste saavutamisel ülimalt oluline faktor ja tegelikult ei peaks see toimuma isegi ainult aasta lõpus, vaid soovitavalt tihemini. Ei ole ju  mingit mõtet istuda aasta lõpus maha ja vaadata, millised püstitatud eesmärgid on saavutatud ja millised mitte, sest siis ei ole enam võimalik midagi muuta ja toimubki lihtsalt eesmärkide “nihutamine” järgmiseks aastaks. See aga ei anna vajalikke tulemusi ettevõtte arenguks.

Selleks, et väljakujundatud strateegiast ka tegelikku kasu saada, tuleks seda ikkagi regulaarselt üle vaadata ja analüüsida, sest nn. “poolel teel” on võimalik teha korrektuure ja muudatusi, et püstitatud eesmärgid ikkagi täituksid.

Hinda olukorda ettevõtte sees ja väljaspool seda

Kuna nii ümbritsev keskkond, kui ettevõtted ise on pidevas muutumises, siis peaks lisaks eesmärkide täitmisele regulaarselt analüüsima oma tugevusi ja nõrkusi ning välisest keskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohte. Ehk siis ettevõtte SWOT-analüüsi läbiviimine peaks samuti olema regulaarne tegevus, mitte nii, et ükskord sai tehtud ja nüüd on siis mitu aastat rahu. Seoses majanduskeskkonnas ja ettevõttes toimuvate muudatustega muutuvad ka ettevõtte tugevused ja nõrkused. Neid regulaarselt analüüsides on võimalik ka operatiivselt kavandada vajalikke meetmeid oma nõrkuste kõrvaldamiseks ja vahepeal tekkinud uute tugevuste edasiarendamiseks. Samuti on võimalik operatiivselt kavandada vajalikke tegevusi väliskeskkonnas tekkinud ohtudega kohanemiseks või nende vältimiseks ja uues majandussituatsioonis avanenud võimaluste paremaks ärakasutamiseks.

Jälgi oma kliente ja konkurente

Lisaks püstitatud eesmärkide ja oma tugevuste/nõrkuste ülevaatusele ja analüüsile tasuks aga hinnata muidugi ka oma klientidega seonduvaid tulemusi (N kliendihaldus) ja konkurentide tegevust. Lähtuvalt analüüsi tulemustest tuleks siis koostada ka tegevuskava oma eesmärkide saavutamiseks või viia olemasolevasse sisse vajalikud korrektuurid.

Kaasa ideid väljastpoolt

Selliste ülevaatuste tulemuslikkuse suurendamiseks, värskete ideede sissetoomiseks ja ettevõtte enda meeskonnale aktiivse osalemisvõimaluse andmiseks tasuks aeg-ajalt kaasata ka ettevõtteväliseid konsultante.
Oleme paljudele ettevõtetele selliste strateegiaülevaatuste juures toeks olnud ja tagasiside on seni olnud väga positiivne.

Pikaajalise strateegia olemasolu ja selle regulaarne analüüs ning korrigeerimine ettevõtte enda arengust ja ümbritsevast ettevõtluskeskkonnast lähtuvalt on abiks ka rasketel perioodidel toimetulekuks.

Kuna TJO Konsultatsioonide missiooniks on aidata kaasa organisatsioonide tulemuslikkuse suurenemisele, siis oleme Teile vajadusel toeks ja abiks ka oma olemasoleva strateegia ülevaatamisel ja uuendamisel.

 

Tunned teema vastu huvi?