See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Osalejate muljeid meistrite juhtimisoskuste treeningult

“Meeldis videotreening. Palju praktilist infot kehakeele kasutamise ja “lugemise” kohta.”

TJO Konsultatsioonid on esmatasandi juhtide juhtimisoskuste treeninguid läbi viinud juba üle 10 aasta. Iga-aastaselt osalevad meie avalikel ja ettevõttesisestel koolitustel kümned esmatasandi juhid, kelle sooviks on lihvida oma juhtimisoskusi, analüüsida inimeste juhtimisega seotud raskusi ja probleeme ning otsida lahendusi. Koolituste käigus palume kõigilt osalejatelt ka tagasisidet, et paremini mõista, mis on esmatasandi juhtide jaoks koolituses oluline ja kasulik. Vaatasime läbi ja analüüsisime 2018 a. juhtimisoskuste treeningu tagasisidelehti ning siinkohal toomegi ära mõningaid näiteid sellest, mida osalejad on arvanud.

Praktilise kogemuse jagamine
Meistrite juhtimisoskuste koolitust võib pigem nimetada praktiliseks treeninguks. Tegemist pole lihtsalt loenguga, sest toimub mitmeid rühmatöid ja arutelusid. Kogemuste jagamine, praktilised näited ja arutelusid on ehk isegi väärtuslikum kui ettevalmistatud teoreetiline materjal. Seda arvamust toetavad ka osalejad:

“Asjalik arutelu ja asjade selge lahti rääkimine. Palju häid näiteid valede tegutsemiste kohta.” Arvo, meister
“Üsna mahukas, interaktiivne, seletustega ja näidistega reaalsest elus.” Mihhail, tootmismeister
“Ülevaatlik, palju näiteid elust enesest. Ladus ja loogiline, arusaadav.” Hillar, meister
“Meeldis, et kogu koolitus oli üles ehitatud loogiliselt ja arusaadavalt. Ei olnud lihtsalt tuima teooriat, vaid sai kaasa mõelda ja rääkida. Meeldis, et koolitaja tõi erinevaid näiteid.” Maris, tiimijuht
“Meeldis, et koolitus ei olnud tavaline loeng. Arutelud ja näited olid väga kasulikud.” Kris, tootmismeister

Videotreening kui juhi eneseanalüüsi tööriist

Üks koolituse väärtuslikumaid osi on videotreening, mis võtab märkimisväärse osa koolituse teisest päevast. Videotreeningu käigus palume osalejatel kehastada alluva ja juhi suhtlemisrolli mõnes igapäevases juhtimissituatsioonis. Seejärel analüüsime koos koolitajaga kehakeelt, käituimist ja juhioskusi. Paljud osalejad mainivad video treeningu kasulikkust:

“Kõige rohkem meeldis ikka filmimise osa. Sai teada, mis tunne on olla vallandatud ja kuidas olla juht.” Aivar, tarkvara spetsialist
“Meeldisid rühmatööd, situatsioonide läbimängimine ja analüüsimine.” Madis, tehnik
“Meeldis videotreening. Suur infopagas kehakeele kasutamise kohta. Koolitaja enda kogemuse jagamine on huvitav ja asjalik kogu teema juures.” Silvar, vanemtehnik
“Kogemuste jagamine koolituse ajal, video-koolituse ajal saadud tagasiside ja nõuanded.”
“Meeldis koolituse läbiviimine vabas vormis. Erinevad näited elust, situatsioonid, nende lahendamine ja võimalikud variandid, kuidas erinevates olukordades käituda.” Elvis, vahetuse tootmisjuht

 

Koolitaja kogemused

Koolitaja Urmas Ruubel on endine tootmisjuht 20-aastase juhtimiskogemusega. Koolituse käigus toob ta näiteid oma töökogemusest tootmisjuhina erinevates ettevõtetes. Osalejad hindavad Urmast just praktiliste nõuannete ja reaalsete iga tootmisette jaoks tuttavate juhtimissituatsioonide selge ja arusaadava lahtirääkimise tõttu.

„Meeldisid koolitaja isikikud kogemused, elavad näited. Väga hea koolitaja.” Margus, vahetuse vanem
„Meeldis, et lektor on kursis käsitlevate teemadega nii teoorias kui ka praktikas“ Veljo, tootmisjuht

Kõige kasulikumad teemad

Mõned teemad koolituses on meistritele eriti kasulikkud ja praktilised. Paljud toovad välja just suhtlemistehnikaid ja kehakeele teemasid.
“Kõik oli väga õpetlik, eriti tooks välja kehakeele kasutamise jälgimist.” Ants, lao juhataja
“Meeldis kommunkatsiooni filtrite teema.” Merle, vahetuse tootmisjuht

Juhtimistreening sisekoolitusena

Meistrite juhtimisoskuste treeningut korraldame regulaarselt avaliku koolitusena, kuid seda on võimalik tellida ka sisekoolitusena ettevõtte esma- ja kesktasandi juhtidele. Sisekoolituse puhul avaneb suurem võimalus arutleda oma ettevõtte väljakutsete ja kitsakohtade üle:

“Olime meeskonnaga koos. Sai üheskoos arutletud “pudelikaelte” üle.” Viktoria, kvaliteedijuht
“Tõenäoliselt selle koolituse tulemusena paraneb distsipliin ja suureneb usaldus inimeste vahel.“ Marko, superviisor
“Räägiti teemadel, mida on ka tegelikult tootmisjuhtimises vajalik teada. Sain palju lisainfot ja oskust oma tööd paremini sättida.” Kerli, tiimijuht
“Meeldis kaasarääkimise võimalus, et esmatasandijuhid said oma arvamust koolitusel avalikustada ja teha seeläbi koostööd juhtkonna liikmetega” Triin, personalijuht

Tunned huvi?