See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Intervjuu: Koolitusprogrammi “Efektiivse tootmise edulood” esimese lennu osalejate muljed

Sõbrapäeval, 14. veebruaril, tõmbas otsad kokku läbi 2017 aasta hilissügise ja talve kestnud praktiline koolitusprogramm „Efektiivse tootmise edulood“.

Viiest 1-päevasest seminarist koosnenud programmis osales kokku 14 juhti ja spetsialisti Eesti erinevatest tootmisettevõtetest. Lisaks klassiruumis toimunud õppele külastati erinevaid edukaid ja efektiivseid tootmisettevõtteid, kus tutvuti LEAN-tehnikate praktilise rakendamisega juba põhjalikumalt. Programmi lahutamatuks osaks olid ka osalejate kodutööd ning ühised arutelud kogemuste jagamiseks. Esmakordselt toimunud koolitusprogrammi võib pidada igati õnnestunuks. Osalejate poolsed hinnangud olid rõõmustavalt kõrged: 10-palli skaalal oli üldhinnang koolitusprogrammile 9,4 ning hinnang koolitajale Urmas Ruubelile 9,5.

Kommenteerib programmi juhtivkoolitaja Urmas Ruubel: “Õnnitlen kõiki koolitusel osalenuid ja tänan aktiivse ning sisulise kaasatöötamise eest. Koolitajana oli mul tõeliselt meeldiv jälgida, kuidas grupis kujunes välja üksteist täiendav ja toetav õpikeskkond. Kõik osalejad olid valmis arvamust avaldama ja oma kogemustest rääkima. Tänu aruteludele ja ettevõtete külastustele tekkis grupis selline mõnus ühtsustunne, mida lühemate koolituste puhul tavaliselt ei kohta. Müts maha Jõesuu akende ja uste, Karl Storz´i, Hyrlese ja Krimelte inimeste ees, kes meile oma uksed avasid ja oma saavutusi tutvustasid. Praktiliste kogemuste tutvustamine oli programmi juhtpõhimõtteks. Oleme juba kavandamas 2018. aastaks analoogset koolitusprogrammi. Kindlasti viime sisse esimeselt lennult saadud tagasiside põhjal mõningaid muudatusi, kuid põhirõhk jääb ikka praktiliste ja Eesti kontekstis toimivate lean-lahenduste tutvustamisele, ettevõtete külastustele ja aktiivsetele aruteludele. Ootan rõõmuga kõiki tootmisinimesi osalema!”

Mida aga osalejad oma õpikogemuste kohta täpsemalt välja tõid?

Kadi Liimand, Saku Läte OÜ tootmisjuht: “Olen eelnevalt õppinud LEAN-süsteemi ülikoolis ning teadsin antud valdkonna teoreetilist tausta, kuid antud koolitus andis juurde palju praktilist kogemust. Koolitusel osalesid väga erineva kogemusega inimesed, mis tekitas kogu koolitusprogrammi käigus mitmeid avatud vestlusi iga etapi juurutamise ja eduka elluviimise rõõmude ja murede üle – algajad said küsida ja edasijõudnud oma kogemusi ausalt jagada. Koolituse teooria osa toetasid edukate ettevõtete külastused, mis andsid selge pildilise eesmärgi, kuhu on võimalik jõuda. Kõigi avatus tekitas grupis väga meeldiva õhkkonna, tänu millele olen saanud kursusekaaslastelt palju abi ja nõu ka väljaspool koolitusruumi. Koolitaja Urmas on suure kogemusega nii koolitaja, tootmisjuhi, kui ka LEAN-süsteemi juurutajana. Oma praktilise tausta poolest eristub ta teistest koolitajatest, sest omab selget arusaama tekkivatest raskustest. Seeläbi oskab ta anda edasi teadmisi, kuidas tootmises reaalselt muudatusi edukalt ellu viia.”

Igor Švedovski, Krimelte OÜ tehnikadirektor: “Koolitus oli kasulik. Minu jaoks oli tähtis teada, kas ettevõte, kus ma töötan, liigub õiget teed mööda. Sain koolitusel kindlustunde. Minu arvamusel pole mõtet lihtsalt kopeerida ja juurutada lean tootmsie šabloonlahendusi. Vaid saab adapteerida mõned lahendused oma tootmise vajadustele. Erinevaid ettevõtteid külastades sain näha, kuidas lean-tehnikaid rakendatakse, milliseid lahendusi valitakse ja kuidas nad töötavad. Tänu sellele tegin järeldusi, mis on sobilik minu töös ja mis lahendust tasub juurutada. Külastatud ettevõtetes meeldisid visuaalse juhtimsie lahendused, töökohtade korraldus. Mulle meeldis, et koolitaja innustas osalejaid aktiivselt oma arvamust jagama . Koolitusel oli palju arutelusid, kus osalejad rääkisid oma kogemusest ja praktilistest lahendustest.”

Ain Aju, Jõesuu aknad ja uksed tehase juht: “Suurepärane mõte viia läbi koolitust, kus koolituse raames külastatakse erinevaid tootmisettevõtteid. Nähes teisi tootmisüksusi saame tublisti energiat ning entusiasmi parendamaks oma ettevõttesiseselt nii töökeskonda kui ka tootmisprotsessi tervikuna. Olen veendunud, et see on kindlasti parim rohi ravimaks nö ´´kodupimedaks´´ jäämist.”

Sirli Veermäe, Ramirent Baltic AS moodulmajade tehase tarneahela spetsialist: “Väga hea koolitus. Põhjalik. Praktiline. Teooriat oli ka omajagu, kuid seda oli täpselt piisavalt, et lean-teemasid paremini mõista enne ettevõttekülastusi. Suureks plussiks programmi juures olidki ettevõtete külastused, sest sain näha reaalseid ja toimivaid lahendusi. Mitmed ideed on kasutatavad, nt mitmed visuaalse juhtimise lahendused ja töötajate maatriks. Urmas Ruubeliga on Ramirent koostööd teinud mitu kuud ja ütlen tema kohta kiidusõnu. Urmast kui praktikut on alati huvitav kuulata. Kui ka teema on juba tuttav, leiab aruteludest midagi uut, sest Urmas seletab lean-meetodite olemust lihtsalt ja koos praktiliste näidetega.”

Aleksei Tjuljukov, Artekno Eesti OÜ, tootmisjuht: “Koolitusprogrammist “Efektiivse tootmise edulood” jäi väga positiivne mulje. Programm oli huvitav just seetõttu, et toimus palju grupitöid ja arutelusid. Soovitan kindlasti osaleda. Mulle meeldisid ettevõtete külastused, võimalus näha juurutatud lean lahendusi ja kuulata teiste tootmisjuhtide kogemusi. Tänu kursusele ja ettevõtete külastamisele tekkisid mõtted, mida rakendada enda ettevõtte tootmises. Meeldis koolitaja, sest ta andis häid ja praktikas toimivaid nõuandeid ning selgitas lihtsas ja arusaadavas keeles.”

Ahto Laar, Hyrles OÜ töödejuhataja: “Igati positiivne mulje jäi nii koolitusest kui ka koolitajast. Külastades ettevõtteid sain ideid, kuidas veelgi efektiivsemalt organiseerida töökohti ning lihvida oma ettevõttes juurutatud lean-põhimõtteid. Reaalsed tootmisettevõtete külastused andis koolitusprogrammile väga palju väärtust juurde. Lean teooria on üks asi, kuid näha ja uurida praktikas, kuidas on asjad lahendatud erinevates tehastes, hoopis teine.
Urmas Ruubel on väga hea koolitaja. Seletab kõik teemad arusaadavalt ja põhjalikult lahti.”

Reymo Kreuz, Jõesuu aknad ja uksed lean-spetsialist: “Eriti meeldisid selle kursuse puhul ettevõtete külastused. Lean-teooria kursustel olen ma varem käinud, aga näha, kuidas teistes tehastes on lean´i rakendatud, oli eriti põnev. Urmase kohta ütlen ainult head sõnad, sest ta toob elulisi näiteid. Urmas tunneb lean-tehnikaid ja nende rakendamise võlusid ja valusid oma kogemusest, kuna on tootmisjuhina kõiki neid asju ellu viinud. “Jõesuu aknad ja uksed“ tehases oleme tootmispersonali lean-koolituste läbiviimiseks Urmase abi kasutanud ja usun, et teeme kindlasti koostööd ka tulevikus.”

Riivo Ranniku, Karl Storz Video Endoscopy OÜ, lean koordinaator: “Sisukas, hea sissejuhatav koolitus. Kuna teemasid oli palju, siis väga süvitsi ei saanud minna, aga oli hea ülevaade erinevatest lean tehnikatest. Kuulates isegi tuttavaid teemasid, tekkisid uued mõtted. Meeldis kogemuste jagamine. Koolitusel oli palju sama ala inimesi, kes rääkisid oma ettevõtete kogemusest. Urmas on väga hea praktik. See lisab väärtust juurde. Oli kerge teda jälgida koolitusel, kuna ta andis palju praktilisi näiteid tootmisest.”

Täpsem info samalaadse programmi kohta tulevikus: https://tjo.ee/arenguprogramm/efektiivse-tootmise-edulood/

Lisainfot programmi toimumise kohta saab telefonilt 665 9525 või aadressilt info ät tjo.ee

Tunned teema vastu huvi?