See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on arendustöötaja kaasamise toetus?

Ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine tänu kõrge kvalifikatsiooniga töötaja kaasamisele.

 • Projekti piirmäär puudub;
 • Toetuse toetusmäär on kuni 50% projekti abikõlbulikest kuludest;
 • Toetuse taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt.

Nõuded arendustöötajale

 • omab vähemalt 5-aastast rahvusvahelist töökogemust asjaomases valdkonnas, mis on omandatud välisriigis viimase 10 aasta jooksul;
 • omab vähemalt kolmanda taseme haridust (ehk kõrgharidust);
 • ei asenda teisi töötajaid, vaid võetakse tööle uue ülesande täitmiseks;
 • ei ole töötanud toetust taotlevas ettevõttes vähemalt 12 kuud enne projekti abikõlblikkuse perioodi algust, projekti abikõlblikkuse periood võib alata 4 kuud enne taotluse esitamist EAS-le;
 • loodav töökoht peab asuma Eestis, välja arvatud rahvusvahelise turundusjuhi töökoht, mis võib asuda välisriigis.

Toetuse eesmärgid

Toetuse eesmärk on väljatöötatavate tehnoloogiliste lahenduste ja innovaatiliste uuenduste rakendamine Eesti ettevõtluses, mille tulemusel suurenevad projekte teostavate ettevõtete ja tervikuna Eesti ettevõtlussektori efektiivsus ja tulemusnäitajad ning ekspordivõime.

Toetust saavad taotleda:
Taotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse kantud äriühing.

 Eeltingimused taotlejale:

 • taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.
 • taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
 • taotlejal on projekti omafinantseerimiseks vajalikud vahendid;

Mida toetatakse?

 • Arendustöötaja värbamise kulusid (teenuse ostmine või ise värbamine);
 • Arendustöötaja rakendamise kulusid projekti eesmärkide saavutamiseks

Abikõlbulikkuse periood:

 • algab EASile taotluse esitamise kuupäevast või taotluses esitatud hilisemast kuupäevast ning arendustöötaja värbamisega seonduvad kulud kuni 4 kuud enne taotluse esitamist. Projekti pikkus on maksimaalselt 36 kuud.

Hindamiskriteeriumid (üldistatult):

 • projekti mõju (35% koondhindest);
 • projekti jätkusuutlikkus (20% koondhindest);
 • taotleja võimekus (25% koondhindest);
 • projekti kvaliteet (20% koondhindest).

 Taotlusele lisatavad dokumendid (vastavalt vajadusele):

 • äriplaan;
 • projekti elluviimiseks kaasatavale töötajale esitatud lähteülesanne;
 • projekti käigus loodava töökoha ametijuhend;
 • uuele töökohale värvatava töötaja CV (kui on inimene teada);
 • bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 2 kuud
 • projektijuhi ja meeskonna CV’d

Lisainfo

Loe lähemalt, millist abi saab TJO Konsultatsioonid pakkuda EL abirahade taotlemisel või võta meiega ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!

Tunned teema vastu huvi?