See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Kuidas jääda ellu ehitusturul?

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

Viimase aasta jooksul on ajakirjanduses ilmunud suurel hulgal artikleid raskuste kohta ehitussektoris. Valdavalt on kirjutatud, kui halvasti kellelgi läheb või süüdistatakse finantsasutusi. Käesolev artikkel, vastupidiselt üldlevinud teemakäsitlustele, toob välja võimaliku retsepti kriisi võitmiseks.

Tõsi, olukord ehitusturul on keeruline. Praktiliselt ainsaks ehitaja valimise kriteeriumiks on kujunenud hind. Paljud ehitusettevõtted teevad pakkumisi sageli alla omahinna ning püüavad kulusid kokku hoida isegi seadusega mittelubatud viisil. Eriti keerukas olukorras on keskmise ja väikesed ehitusorganisatsioonid. Suurtel korporatsioonidel, tulenevalt oma suurusest, on võimalus mõjutada materjalide tootjaid ning mahukate objektide puhul importida materjale odavatest maadest. Keskmisel ja väikesel ehitusorganisatsioonil selliseid võimalusi üldjuhul ei ole.

Ehitushinnad on surve alla, materjalide tootjad ei saa suurtest investeeringutest tulenevalt hindasid alandada. Kas on veel võimalusi? Vastus sellele küsimusele on jah – on võimalusi ettevõtte sisemine efektiivsuse suurendamiseks.

Kuidas kulusid alandada

Sisemine ebaefektiivsus peegeldub eelkõige mõttetutes kuludes ja kadudes, mida üheselt võiks nimetada raiskamisteks. Raiskamised saavad alguse või eksisteerivad iga ehitusettevõtte kõigis protsessides: pakkumise tegemine, objekti tööde planeerimine, objekti juhtimine, ettevalmistus, ehitustegevus, transport, koristamine, kvaliteedijärelvalve jne. Alati, kui tööprotsess on peatud, kui on vaja midagi ümber teha või kui töö ei lõppe tähtajaks tekib raiskamine. Praegune majandussituatsioon on selline, kus eksimused ei ole lubatud. Igasugune kvaliteedidefekt või planeerimise valearvestus muudab objekti kahjumlikuks. Vead pakkumistes, planeerimises, ettevalmistuses, logistika korralduses jne ei ole lubatud.

Üks oluline ning mõõdetav raiskamine on ehituspraak. Erinevad uuringud näitavad et halvast kvaliteedist tingitud kogukulud keskmises ehitusettevõttes on suurusjärgus vähemalt 12-15% objekti maksumusest. Halva kvaliteedi kuludeks loetakse praagi ümbertegemiseks kulunud tööjõudu, masinate renti, materjali maksumust, tekkinud ootamise kulud, osa objekti ja ettevõtte üldkuludest jms. Kvaliteedikulud on varjatud kulud ning väga vähestel ettevõtetel on tegelikult ettekujutust sellest, kui suure osa need kõigist kuludest moodustavad.

Teine oluline ning mõõdetav raiskamise valdkond on aja ebaefektiivne kasutamine. TJO Konsultatsioonide poolt läbi viidud tööaja kasutuse uuringud ehitusobjektidel näitavad, et mittetöötamine objektil on suurusjärgus vähemalt 25%. Mittetöötamisel on palju erinevaid põhjuseid: materjalide või töövahendite puudumine, tööfrondi puudumine, distsipliini puudumine jms. Lisaks sellele, et ootamise ajal ei looda väärtust, on suur hulk kulusid, kus taksomeeter nii öelda tiksub: masinate ja mehhanismide rendikulu, üldkulud, edasilükkuvad tööd jms.

Täiesti reaalne on iga keskmise ehitusettevõtte puhul vähendada halbasid kvaliteedikulusid ja mittetöötamist poole võrra. Seega on võimalus lihtsate võtetega võita vähemalt 7% kogukuludest halbade kvaliteedikulude arvelt ning aega (loe raha) 13% tööaja parema kasutuse arvelt.

Mida teha

Kas numbrid panevad mõtlema? Kas on selge milles on probleemi põhjus? Ilmselt veel mitte. Esimese sammuna tasuks alustada olukorrale hinnangu andmisest ning kõigi raiskamiste ja raiskamiste põhjuste väljatoomisest. TJO Konsultatsioonid on läbi viinud mitmeid kulude ja kadude põhjuste analüüse. Analüüsid põhinevad ehitustegevuse ja juhtimise uurimisel objektil. Uurimistulemuste kohta esitatakse põhjalik aruanne koos selgitustega. Aruannet tutvustatakse ühise arutelu käigus, kus koostatakse edasine tegevusplaan.

Sisemise efektiivsuse ja töökultuuri muutmiseks on viimane aeg. Miks just praegu? Sest ilma selleta ei ole varsti enam firmasid. Pealegi saavad praeguses majandussituatsioonis kõigi tasandite töötajad aru, et asju tuleb teisiti teha. Ja veel olulisem on see, et inimesed on valmis pingutama. Tuleb ainult käivitada läbimõeldud ja õige fookusega muudatuste juhtimise protsess. Paraku ei suudeta selles osas sageli kokkuleppele jõuda ja meeskonna energiat õigesti suunata.

Õige fookuse leidmiseks on parim viis kaasata ettevõttevälised efektiivsuse analüüsi eksperdid. Professionaalse konsultatsioonifirma eksperdid suudavad anda objektiivse hinnangu ja lähtuvad oma töös kindlaid tulemusi andvatest maailmaklassi metoodikatest. Konsultandid viivad läbi juhtimise ja töö teostamise analüüsi ning aitavad leida ettevõtte arendamisfookuse ja vajadusel on abiks muudatuste elluviimisel. Kui teema pakub lähemat huvi, siis andke meile sellest teada. Püüame üheskoos leida parima lahenduse.

Jõudu!

Tunned teema vastu huvi?