See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Tark juht valmistub uueks tõusuks

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

Praeguses majandusolukorras ei ole kellelgi lihtne. Kõik püüavad toime tulla – isegi kui selleks tuleb vahel vastu võtta ebapopulaarseid otsuseid. Kuid ei tohi unustada, et iga täna tehtud otsus mõjutab ettevõtte edukust tulevikus. Ükski langus ei ole igavene ja kui ettevõtte juht on arukas ning selleks valmistunud, siis tuleb ta igas olukorras toime ja on valmis oma energia suunama tuleviku võimalustesse.

Käes on muudatuste aeg

Majanduskasvu faasis läks enamus ettevõtteid vooluga kaasa, kuna edu tuli justkui iseenesest ja ei olnud vaja mõelda pikaajalistele strateegiatele. Nüüd on olukord muutunud ja nõuab organisatsiooni muutmist paljudes valdkondades. Muudatuste elluviimise eel on põhjust võtta juhtkonna või võtmeisikutega aeg maha ja kavandatavad muudatused põhjalikult läbi mõelda.

Praegu on just parim aeg ettevõtte tulevikku investeerimiseks. Käes on õige aeg ettevõtte, selle toodete ja teenuste, süsteemide ja inimeste ning loomulikult ka turgude jpt valdkondade arendamiseks. Nüüd on viimane aeg mõelda läbi ja panna paika ettevõtte pikaajalised eesmärgid, koostada tegevusplaan nende saavutamiseks ning alustada elluviimisega.

Tuleks endale selgeks teha, milline on ettevõtte positsioon erinevatel turgudel, millised on võimalused ja riskid ning kuidas viimaseid maandada. Tasuks läbi mõelda, millistel eksporditurgudel soovib ettevõte tulevikus tegutseda ja mida see ettevõttelt eeldab. Praegu on õige aeg ka uutele turgudele sisenemise ettevalmistamiseks.

Eksporditurgudel edu saavutamine nõuab ettevalmistusi

Eksporditegevus tuleks põhjalikult läbi mõelda – kes on tulevased kliendid, kus nad paiknevad, kui palju on konkurente, kas toode/teenus eristub konkurentide omadest jne. Läbi peaks mõtlema ka turule sisenemise viisid ja turundusmeetmed. Läbimõeldud tegutsemine aitab muuhulgas kokku hoida ka ekspordile tehtavaid kulutusi.

Eksporditegevuse puhul tuleb silmas pidada, et püsitellimusteni jõutakse reeglina aastatepikkuse töö tulemusena. Samuti tuleb arvestada, et mistahes turul tegutsemiseks peavad meil konkurentidega võrreldes olema selged konkurentsieelised. Eesti ettevõttele tõotab eksporditurg reeglina suurema mastaabiga tellimusi, kuid eeldab korralikku ettevalmistust ja valmisolekut täita turgudega seonduvaid nõudeid.

Eesti ettevõtete eeliseks, võrreldes Lääne ettevõtetega, on seni olnud paindlikkus ja valmisolek kohaneda kõikvõimalike turuga seonduvate nõuetega. Olgu siis tegemist teiste riikide poolt kehtestatud bürokraatia-, hügieeni vm nõuetega. Loodetavasti ei ole vahepealsed head aastad meie konkurentsieelist ja võitlusvõimet vähendanud.

Kaasaja tingimustes on muutunud suhteliselt iseenesestmõistetavaks, et klientide usalduse võitmiseks, läbirääkimiste laua taha või hangetel osalema pääsemiseks on vaja välja arendada erinevatele nõuetele vastavad juhtimissüsteemid. Nii näiteks eeldatakse eksporditurgudel ja ka Eestisisestel hangetel osalemiseks sageli ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949, IFSi vm sertifikaatide olemasolu.

Süsteemide arendamine on pikaajaline protsess ja seda on hea teha ettevõtte jaoks rahulikumal perioodil, mil võimalus toimuvasse süveneda. Erinevate standardite nõuetele vastava juhtimissüsteemi väljaarendamine ei tähenda alati, et peate koheselt oma süsteemid sertifitseerima. Kui olete süsteemi välja arendanud, siis saate sellele oma reklaammaterjalides viidata ja sellisel juhul olete klientide poolt asjakohaste nõuete esitamisel võimelised lühikese ajaga ka vajalikud sertifikaadid esitama.

Lisaks süsteemide arendamisele eeldatakse konkurentsis püsimiseks pidevalt ka toodete-teenuste ning ka tehnoloogiate arendamist. Eelduseks on nende vajalikkus/kasulikkus potentsiaalsele kliendile. Tehnoloogia ja ühiskonna arenedes tuleks tähelepanu pöörata innovatsioonile ning uute omadustega toodete, tehnoloogiliste protsesside ja ka ärimudelite väljatöötamisele.

Kulude kokkuhoid

Kulude kokkuhoidmisest on saanud viimase aja oluline märksõna. Selle märksõna alusel kärbitakse kõikvõimalikke kulusid. Omaette küsimuseks on see, kas peaksime kärpima kõikjalt ühtlaselt või tasuks enne pisut mõelda.

Kulude kokkuhoidmiseks ja efektiivsuse suurendamiseks on soovitav analüüsida ettevõtte põhiprotsesse, alates kliendi soovide väljaselgitamisest kuni tootmise ja toote/teenuse üleandmiseni välja. Oluline on saada ülevaade töökorralduse tasemest ning anda hinnang võimaliku arendamisreservi ning võimalike alternatiivide kohta. Analüüsist tulenevate parendusettepanekute elluviimine annab võimaluse languse ajal kulusid kokku hoida ja uue tõusu ajal saavutada maksimaalset efektiivsust. Samuti toob see välja potentsiaali uute toodete-teenuste, aga ka sootuks uute ärimudelite väljaarendamiseks.

Loomulikult tasub kulusid kärpida. Omaette küsimus on see, kas seda tasub teha tuleviku ettevalmistamise arvelt. Tulevaselt kasvult võidavad enim need, kes on selleks valmis.

Võib ju tekkida arvamus, et kerge rääkida, kuid raske ellu viia. Oleme kõikides ülal viidatud valdkondades valmis tulema klientidele toeks ja tagama soovitud tulemuste saavutamise.

Kas arendada oma vahenditest või tasub kaasata EL abirahasid?

Paljud ettevõtjad võivad eelistada investeeringute edasilükkamist. Neile, kes soovivad tõusuks õigel ajal valmis olla, anname teada, et kõigi ülalpool nimetatud (ja veel paljude teistegi) tegevuste elluviimiseks on võimalik taotleda EL struktuurifondidest tagastamatut abi. Miks siis mitte osa oma investeeringutest ettevõtte arendamisse tehtavatest kuludest tagasi küsida – nii saab ju korraga rohkem ette võtta.

Erinevatest programmidest on võimalik saada arendusprojektidele 20-100% toetust projekti abikõlbulikest kuludest. Toetussummad ulatuvad kümnetest tuhandetest kuni kümnete miljonite kroonideni. Aluseks on erinevate meetmete tingimused ja ettevõtete plaanid ning rahalised võimalused. Reeglina eeldatakse abirahade väljamaksmisel esmalt taotlejapoolset finantseerimist ja seejärel tehakse väljamaksed EL fondidest. Tavapäraselt on võimalik tehtud investeeringute osas tagasimakseid oodata kvartaalsete aruannete esitamise järel.

Toetuse saamise võimaluste virr-varris selguse saamiseks on sageli kasulik appi kutsuda konsultatsioonifirma, kellel on kogemused erinevatest programmidest raha taotlemise osas ning lisaks sellele klientide nõustamisel erinevate projektide kavandamisel ja elluviimisel.

Jutt, et EL abirahadest on raske osa saada, ei vasta tõele! Tõsi, iga programmiga seondub rida erinevaid nõudeid, mille täitmist eeldatakse. Samas ei käi nende täitmine paljudele ettevõtetele üle jõu. TJO Konsultatsioonid võib siinkohal teile appi tulla. 2008. a avatud EL abiprogrammidest on kõik meie abi kasutanud ettevõtted pälvinud positiivse rahastamisotsuse kavandatud projektide elluviimiseks!

Kui teil on arengualane idee, mille elluviimisel soovite kasutada professionaalset konsultatsioonituge või EL abirahasid, siis palun andke meile oma soovidest teada. Püüame leida parima lahenduse teie soovide realiseerimiseks ja organisatsiooni arendamiseks!

Kokkuvõte

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et käsi ei tohi rüppe lasta, sest õigel ajal tegemata jäetud või valesti tehtud otsused võivad palju rohkem kurja teha kui aktiivne edasirühkimine vaatamata ümbritsevale olukorrale. Ja ärge unustage naeratust, sest hea tuju on juba pool võitu ja innustab ka kaastöötajaid pingutama. Rasked ajad on meile õpetuseks, kuidas parematel veelgi edukamaks saada.

Tunned teema vastu huvi?