See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

TJO sai 15 aastaseks

Meie tegevuse algusest on tõepoolest möödas juba 15 aastat. Selle ajaga oleme olnud toeks sadadele organisatsioonidele nende tulemuslikkuse tõstmisel.

Meie kaasabil on tänaseks välja arendatud ning sertifitseeritud üle 250 rahvusvahelistele standarditele vastava juhtimissüsteemi. Oleme olnud toeks enam kui 100 ettevõtte strateegilise ja ekspordiplaani koostamisel. Meie kaasabil on koostatud üle 350 EL abirahadega taotlemisega seonduva projekti, mis on pälvinud rahastamise osas positiivse otsuse. Oleme koolitanud suurel hulgal siseaudiitoreid ja viinud läbi sadu teisi koolitusi.

TJO Konsultatsioonidele kui juhtimissüsteemide tunnustatud eksperdile on Eesti Standardikeskus usaldatud ka paljude rahvusvaheliste standardite (sh ISO 9001, ISO 14001 jpt) eesti keelde tõlkimise või Eesti algupäraste standardite (nt EVS 18001, EVS 903) väljatöötamisega seonduvate projektide läbiviimise. Meie tõlgitud on ka käsiraamat „ISO 9001 väikeettevõtetele. Mida teha“.

Oleme püüdnud olla oma klientidele kindlaks toeks organisatsioonide arendamisel nii Eestis kui ka välisriikides. Meie teenuste portfell võimaldab saada klientidel tuge väga erinevates valdkondades, sh:

Organisatsiooni mõjususe ja tõhususe suurendamine

  • organisatsiooni efektiivsuse tõstmise ja kulude langetamise võimaluste analüüsimine, parendusprogrammide väljatöötamine ja tugi nende elluviimisel, lean-programmide elluviimine
  • protsesside analüüsimine ja korrastamine

Juhtimissüsteemide arendamine

  • ISO 9001, ISO 14001, EVS (OHSAS) 18001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, ISO 13485, ISO/TS 16949, ISO 27001, ISO 28000, ISO 50001 jpt
  • CE-märgi nõustamisteenus, tootmisohje süsteemide loomine
  • FSC v PEFC nõuetest lähtuv tarneahela juhtimissüsteem
  • klienditeenindusstandardite väljatöötamine ja koolituste läbiviimine meeskonna teeninduskvaliteedi tõstmiseks/alalhoidmiseks

Organisatsiooni strateegiate väljatöötamine ja juurutamine

  • nõustamine strateegiliste arengukavade, ekspordiplaanide, eksporditurunduse plaanide väljatöötamisel, elluviimisel ning abirahade taotlemisel ning abirahade taotlemise alane nõustamine

Tugi EL abirahade taotlemisel

Erinevate koolituste läbiviimine

Meie avalike koolituskalendrist leiavad kliendid igal hooajal mõnikümmend erinevat koolitust, millel osaleda, sh regulaarsed standardite baaskoolitused, audiitorite koolitused. Peale selle viime läbi mitmeid arenguprogramme.

Peale selle viime loomulikult läbi organisatsioonisiseseid koolitusi nii loetletud kui ka paljudel teistel teemadel. Siseprogrammid kohandatakse vastavaks kliendi vajadustele.

Suur tänu kõikidele klientidele, meeskonnakaaslastele ja koostööpartneritele senise koostöö eest!

Tunned huvi?