See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

ISO andmetel kasvab sertifitseeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide arv nii Eestis kui ka mujal maailmas

ISO (International Organisation for Standardisation) avaldab iga-aastaselt põhjaliku statistilise ülevaate, mille eesmärgiks on anda ülevaade maailma erinevates riikides väljastatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaatidest. Käesoleva aasta uuringu tulemused annavad veendumuse, et ISO standardil põhinevad juhtimissüsteemid on tunnustatud praktiliselt kõikjal maailmas ning nii ISO 9001 standardil põhinevaid kvaliteedi- kui ka ISO 14001 põhinevaid keskkonnajuhtimissüsteeme luuakse ja sertifitseeritakse maailmas aina rohkem. Rahvusvahelisel standardil põhinev sertifitseeritud juhtimissüsteem on seetõttu aina olulisem argument enda usaldusväärsuse, kliendikesksuse või keskkonnasõbralikkuse demonstreerimisel.

Uuringu andmetel on 2002. aasta lõpu seisuga maailmas sertifitseeritud ja rakendanud 611 209 ISO 9001 ja ISO 14001 standardile vastavat juhtimissüsteemi. Vastav arv 2001. aasta lõpus oli 547 381. Seega oli 2002. aasta jooksul sertifikaatide juurdekasv üle 10%.

ISO 9001, 9002 ja 9003
2002. aasta detsembri seisuga oli maailma 159 erinevas riigis välja antud 561 747 sertifikaati, mis kinnitavad juhtimissüsteemi vastavust ISO 9000 seeria standardi nõuetele. 2001. aasta lõpus oli see arv 510 616, mis tähendab, et aasta jooksul on üle maailma väljastatud 51 131 ISO 9000 seeria sertifikaati (kasv 10,02%). Kõige suurem oli 2002. aasta jooksul kasv absoluutarvudes Hiinas, Itaalias, Hispaanias, Jaapanis, Ungaris, Tšehhis, Indias, USAs, Singapuris ja Šveitsis.

ISO 9001:2000
ISO 9000 seeria standardite järgi väljastatud sertifikaatidest 167 210 vastasid ISO 9001:2000 nõuetele. ISO 9001:2000 standardi nõuetele vastavate süsteemide hulk kolmekordistus. See on seletatav asjaoluga, et alates 15. detsembrist 2003 asendab ISO 9001:2000 standardiversioon nii ISO 9001:1994, ISO 9002 kui ka ISO 9003 standardid. Kõige rohkem oli väljastatud ISO 9001:2000 sertifikaate Hiinas (40 997). Hiinale järgnesid Jaapan (16 813), Itaalia (14 733), Saksamaa (10 811), Suurbritannia (9 301), Hispaania (8 872), Austraalia (7 024), Prantsusmaa (6 529), Šveits (5 060) ja USA (4 587).

Nagu ülaltoodud statistikast näha, on Euroopa organisatsioonide kõrval sertifitseerimisele suurt tähelepanu pööranud areneva ja perspektiivika turu ning tootmispotentsiaaliga Hiina. Samuti on kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaatide arv möödunud aasta jooksul plahvatuslikult kasvanud ka tulevastes EL liikmesriikides Ungaris ja Tšehhis (ISO 9001:2000 sertifikaatide juurdekasv 2002. aasta jooksul vastavalt 3097 ja 805).

ISO 14001
118 erinevas riigis oli möödunud aasta lõpu seisuga väljastatud 49 462 sertifikaati, mis kinnitasid organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemi vastavust ISO 14001 standardi nõuetele. 2002. aasta jooksul väljastati 12 697 ISO 14001 sertifikaati (kasv 34,54%).

Keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimise poolest olid esireas Jaapan (2 497), Hiina (1 718), Hispaania (1 164), USA (975), Itaalia (858), Rootsi (660), Brasiilia (550), Prantsusmaa (375), Saksamaa (320) ja Ungari (300).

Ülaltoodud statistikat aluseks võttes on huvitav teada ka Eestis väljastatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide sertifikaatide arvu. Eestis oli 2002. aasta lõpus sertifitseeritud 281 ISO 9001/9002/9003 või ISO 14001 standardile vastavat juhtimissüsteemi, neist ISO 9001:2000 nõuetele vastavalt 167. Loomulikult ei ole meie rahvaarvu silmas pidades mõtet Eestis väljastatud sertifikaatide üldarvu kõrvutada näiteks Hiinaga, kuid uuringu andmetel olid kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide sertifikaatide arvud 2002. aasta lõpuga meie ja meie lähinaabrite juures järgmised:

Riik ISO 9000 seeria sertifikaadid ISO 14001 sertifikaadid
Eesti 281 47
Läti 93 20
Leedu 280 33
Soome 1872 750
Rootsi 4039 2730

Tabelis esitatud numbrid annavad kinnitust, et Eesti ettevõtjad ja organisatsioonid on oma Baltikumi kolleegidest kiiremini mõistnud rahvusvahelise juhtimissüsteemi sertifikaadi kui ühe olulise argumendi tähtsust. Samas on tee Skandinaaviamaade tasemeni (eriti keskkonnajuhtimissüsteemide loomise osas) veel pikk.:

Käesolev aasta on andnud kinnitust, et standardiseeritud juhtimissüsteemide väljaarendamine ja sertifitseerimine kasvab jätkuvalt. 8. detsembri 2003 seisuga on Eesti Kvaliteediühingu kodulehekülje andmetel väljastatud 350 ISO 9000 seeria sertifikaati (neist 297 vastavad ISO 9001:2000 nõuetele) ja 69 ISO 14001 sertifikaati. Seega on pisut vähem kui aastaga loodud Eestis 91 sertifitseeritud juhtimissüsteemi.:

2002. aasta jooksul sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemide osas ca 25% ja keskkonnajuhtimissüsteemide osas 35% olid OÜ TJO Konsultatsioonid nõustatud.:

Käesoleva kokkuvõtte koostamisel kasutatud andmed pärinevad Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (www.iso.org) ja Eesti Kvaliteediühingu koduleheküljelt. Artikli koostaja ei vastuta allikates esitatud andmete korrektsuse eest.