See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Ilmus eestikeelne riskihalduse standard ISO 31000

Kõik organisatsiooni tegevused on seotud riskidega. Küsimus on selles, kuidas neid riske erinevates organisatsioonides juhitakse. ISO 31000 rahvusvaheline standard kirjeldab detailselt kogu seda süstemaatilist ja loogilist protsessi.

Kuigi kõik organisatsioonid juhivad riske teatud astmeni, kehtestab standard ISO 31000 hulga põhimõtteid, mida tuleb rakendada selleks, et riskihaldus oleks mõjus. Standard soovitab organisatsioonidel välja töötada, ellu viia ja pidevalt parendada raamstruktuuri, mille eesmärgiks on integreerida riskihalduse protsess organisatsiooni üldisesse juhtimisse ja kultuuri.

Riskihaldust saab rakendada nii terves organisatsioonis, tema paljudes valdkondades ja erinevatel tasemetel, igal ajahetkel kui ka spetsiifiliste funktsioonide, projektide ja tegevuste juures. ISO 31000 standardit võib kasutada avaliku sektori, era- või ühiskondlik organisatsioon, ühing, grupp või eraisik. Seda võidakse rakendada laiale tegevusalade ringile, olgu nendeks näiteks strateegiad ja otsused, protsessid, ülesanded, projektid, tooted, teenused või varad. Standardit võib rakendada igale riskitüübile sõltumata tema loomusest ja sellest, kas tema tagajärjed on positiivsed või negatiivsed.

Ehkki ISO 31000 standard sätestab üldised juhised, ei ole selle eesmärgiks soosida organisatsioonides ühetaolist riskihaldust. Riskihalduse kavandamise ja elluviimise plaanid ja raamstruktuurid peavad arvesse võtma erinevaid spetsiifilise organisatsiooni vajadusi, tema eripäraseid eesmärke, konteksti, struktuuri, talitlusi, protsesse, ülesandeid, projekte, tooteid, teenuseid või varasid ja kasutatavat praktikat.

Täpsem ülevaade riskijuhtimise rakendamisest antakse koolitusel Riskijuhtimise baaskoolitus

Kui teil on riskijuhtimise arendamisega seonduvaid küsimusi, siis palun andke meile sellest teada.

Tunned huvi?