See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

ISO 9001 rakendamine kohalikus omavalitsuses

Valla- ja linnavalitsused on institutsioonid, mis peavad töötama inimeste hüvanguks järjepidevalt ja vaatamata sellele, et võim neis aeg-ajalt vahetuda võib. Et aga valla- või linnavalitsus oleks jätkuvalt usaldusväärne rahva silmis, tuleks sisse seada töökorraldus, mis on selge ja igal ajal toimiv – see tähendab, et kõik protsessid peaksid moodustama ühtse terviku. Selle tagamiseks on võimalik aluseks võtta rahvusvaheline standard, mille abil kujundada probleemideta toimimiseks vajalik süsteem ja tagada kodanike rahulolu ja arusaamine linna- või vallavalitsuse tööst.

Maailmas kasutatakse laialdaselt standardit ISO 9001, mis tagab organisatsiooni toimimise esmase taseme ja aitab ka kohalikul omavalitsusel tagada oma teenuste osutamise ühtlast kvaliteeti. Lisaks sellele on TJO Konsultatsioonid Eesti Standardikeskuse tellimusel koostanud rahvusvaheliste kokkulepete alusel spetsiifilise standardi EVS 903, mis annab juhiseid, kuidas ISO 9001 nõudeid rakendada kohalikes omavalitsustes.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda valla- ja linnavalitsuse töötajatele juhiseid ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamiseks.

Teemad

  • Kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuded (ISO 9001) ja nende rakendamine valla- ja linnavalitsustes
  • Juhtkonna kohustused kohalikus omavalitsuses
  • Ressursside juhtimine kohalikus omavalitsuses
  • Teenindustegevus kohalikus omavalitsuses
  • Mõõtmine, analüüs ja parendamine

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
  • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
  • oleme Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud standardi ISO 9001:2015 eesti keelde;
  • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!