See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

IFS Food nõuetele vastav kvaliteedi- ja toiduohutuse juhtimissüsteem

IFS (International Featured Standards) on koostanud standardid erinevate valdkondade tarvis:

 • IFS Food (toiduainete tootjatele või lahtiste toiduainete pakendajatele)
 • IFS Global Markets Food (jaemüüjatele)
 • IFS Wholesale / Cash & Carry (hulgimüüjatele)
 • IFS Logistics (logistikafirmadele nii ohjatud temperatuuriga kui ka ilma)
 • IFS Broker (kauplejatele)
 • IFS HPC (hügieenitoodete valmistajatele)
 • IFS PACsecure (esmaste ja teisetse pakendite tootjatele)
 • IFS Food Store (toidupoodidele)

IFS Food on rahvusvaheline standard, mida tunnustab GFSI (Global Food Safety Initiative) toiduainetööstuse tootjate auditeerimise alusstandardina. Standard sisaldab nõudeid nii kvaliteedi- kui ka toiduohutuse juhtimissüsteemile.

IFSi standardid sisaldavad ISO 22000 võrreldes märksa detailsemaid nõudeid, kuid nende rakendamine on sellegipoolest jõukohane ka Eesti ettevõttele.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida tuleb teha IFS Food nõuetele vastava kvaliteedi- ja toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks oma organisatsioonis.

Sisu

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida tuleb teha IFS Food nõuetele vastava kvaliteedi- ja toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks?
 • Milline on IFS Food standardi nõuete sisu?
 • Milliseid täiendusi peaksite IFS Food nõuetest tulenevalt tegema olemasolevas enesekontrolli süsteemis?
 • Mida peaksite täiendama, kui teil on ISO 9001 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem?

Teemad:

 • Ülevaade toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimise taustsüsteemist
 • Ülevaade IFS Food standardi nõuetest
  • 1. Tippjuhtkonna kohustused
  • 2. Kvaliteedi- ja toiduohutuse juhtimissüsteem
  • 3. Ressursijuhtimine
  • 4. Planeerimis- ja tootmisprotsess
  • 5. Mõõtmine, analüüs, parendused
  • 6. Toidukaitse kava ja välised kontrollimised
 • Standardi rakendamise kasu ja rakendamise sammud
 • IFS Food auditite eripärad

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade IFS Food standardi nõuetest. Koolitus sobib hästi ka standardi nõuetega seonduvate teadmiste värskendamiseks (nt uute töötajate ja rollide, sh audiitori rolli täitmise puhul).

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!