See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

SMED tehnika rakendamine tootevahetuste kiirendamiseks

Miks on vajalik  SMED tehnika? Tootmisseeriad muutuvad üha väiksemateks ja pidevalt tuleb seadmeid ümber seadistada. Sel ajal ei toimu toodete valmistamist. Praktika näitab, et sageli võtavad tootmises seadistamistsüklid aega 30 või enam minutit. Asja lähemalt uurides selgub tihti, et tegelikult saaks tootevahetuse tehtud märksa kiiremini ning seadme seisakuaeg võiks olla oluliselt lühem.

Mida kriitilisem faktor on ettevõte jaoks aeg, seda suuremat tähelepanu tuleb pöörata mittetootvatele ajamahukatele tegevustele, sealhulgas tootevahetustele.

Eesmärgid

 • Lühendada valitud tootmisseadme(te)l tootevahetuse aega
 • Anda projektis osalejatele kogemus, oskused ja teadmised SMED-metoodikal põhineva projekti läbiviimisest
 • Tagada saavutatud tulemuste püsimajäämine
 • Valmistada osalejad ette analoogsete projektide läbiviimiseks tulevikus

Sisu ja metoodika

SMED-projekt viiakse tavaliselt ellu niinimetatud kaizen-event´i ehk intensiivse ja praktilise tulemuse saavutamisele suunatud parendusprojektina. Konsultandi rolliks on projektis osalejaid õpetada ja juhendada, kuid vajadusel pakkuda ka kogemustel tuginevaid praktilisi parendusideid. Kliendi poolt on vajalik tootevahetustega seotud võtmeisikute aktiivne osalemine jm vajalike ressursside eraldamine. Projekti raames keskendutakse järgmistele teemadele:

 • Meeskonna häälestamine ning koolitamine
 • Tootevahetuse protsessi detailne kaardistamine koos aegade fikseerimisega (s.h. protsessi filmimine)
 • Protsessi analüüsimine ja ajurünnak parendusideede saamiseks
 • Parendusideede läbiarutamine ja valik, millised kuuluvad realiseerimisele SMED-kaizen´i raames
 • Valitud parendusideede katsetamine
 • Uuendatud töökorralduse katsetamine praktikas koos aegade fikseerimisega ja tulemuste hindamisega (vajadusel korratakse tsüklit ja timmitakse protsessi veelgi)
 • Kokkuvõtete ettevalmistamine ja uue standardtöö koostamine
 • Vajalike järeltegevuste kavandamine

 

Tulemused

 • valitud seadme(te) tootevahetuse protsess on viidud uuele tasemele;
 • osalejad on saanud SMED-projekti ettevalmistamise ja läbiviimise kogemuse, mida saab edaspidi kasutada nt teiste tootmisseadmete juures;

Eesti tootmisettevõtteid nõustades oleme täheldanud, et kui ettevõttes ei ole varem SMED-tehnikat rakendatud, tekib esmase projekti käigus hulgaliselt erinevaid parendusideid (nt muudatused töökohal või töökorralduses, tehnoloogilised täiustused ja abivahendid jne), mille elluviimine lühendab tootevahetuse aega ca 25-50% ulatuses.

Ajakava

Projekti ajakava ja kestus sõltub võtmeisikute ajagraafikutest ning tootmise eripäradest, kuid tavapäraselt viiakse SMED-projekti läbi kuni 2-nädalase perioodi jooksul.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • Oleme aastaid tegelenud lean-tootmise põhimõtete ja tööriistade rakendamise nõustamisega erinevates organisatsioonides.
 • Oleme läbi viinud hulgaliselt efektiivsuse tõstmise analüüse, lean koolitusi ja lean põhimõtete alaseid nõustamisprojekte.
 • Meie konsultandid on pikaajalise tootmise juhtimise kogemusega praktikud.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused