See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Normeerimine ja standardtöö alane nõustamine

Kui tegemist on väikse firmaga, kel on iga tellimuse täitmiseks aega piisavalt ja tellimusi ka just liiga palju ei ole, siis ei mängi normeerimine ja standardiseerimine kuigi suurt rolli. Kui firma ja tellimuste mahud kasvavad, siis muutub järjest olulisemaks tegevuste planeeritavus.
Paljud ettevõtted on hädas tellimuste õigeaegse täitmise või ootamatute lisakulutustega. Sageli nähakse probleemile lahendusena sobiva tarkvara juurutamist. Sellest võib abi olla, kui eeltingimused on täidetud. Kahjuks on praktikas väga palju näiteid selle kohta, kus on tehtud meeletuid investeeringuid ja juurutamised venivad, kuid kasu ei ole (veel) tekkinud. Sageli on põhjuseks see, et planeerimise ja tootmise juhtimise aluseks olevad andmed on ebatäpsed ja kõiguvad liiga suurel määral. Sellistel juhtudel ei ole kallist tööriistast kasu.
Loomulikult on inimesed erinevad, nende kogemused, tähelepanuvõime, käteosavus jpm tegurid varieeruvad. Samuti erinevad tooted, materjalid, komponendid jpm. Ometi on korduvate tegevuste ja sarnase iseloomuga toodete puhul võimalik olukord kontrolli alla võtta. See eeldab seonduvate parameetrite kaardistamist, korrastamist ja standardiseerimist.

Eesmärk

Normeerimise ja standardtöö projektide eesmärgiks ongi tegevuste ja seonduvate ajakulude (soovi korral ka muude kulude) ja neid mõjutavate faktorite kaardistamine ja kontrolli alla võtmine. Eesmärgiks on töötada välja standardtöö, mille alusel saab tegevusi planeerida ja mis suurendavad oluliselt planeerimise ja töö täpsust.

Sisu ja tegevused

Projektid võivad oma sisult olla erinevad. Oleme valmis osalema aktiivselt protsesside kaardistamisel, aegade mõõtmisel ja analüüsimisel, normide väljatöötamisel.
Sageli tasub enne normide väljatöötamist-kinnitamist viia läbi protsesside korrastamine. Eesmärgiks on vähendada protsessidega seonduvaid raiskamisi ja võtta kõikumisi põhjustavad olulised faktorid kontrolli alla. Ei ole ju mõtet standardiseerida protsesse, mille tulemustega me rahul ei ole. Ka lean-põhimõtete kohaselt võetakse standardiseerimine ette alles siis, kui oleme protsessi kontrolli alla saanud.
Enamus projekte on siiski suunatud normeerimise aluste õpetamisel kliendi võtmeisikutele. Tegemist on praktiliste seminaridega, mille vahele jäävad ülesanded, mis haakuvad õpitu rakendamisega, andmete kogumise jms. Järgmisel seminaril vaadatakse tulemused üle, vajadusel täiendatakse ja liigutakse edasi uute teemadega.
Igal juhul lõpevad projektid tulemuste kasutuskohasuse tõendamisega – kogutud andmete põhjal on võimalik saada kinnitus normide paikapidavuse kohta. Tulemuste kõikumine on kontrolli alla saadud.

Ajagraafik

Ajagraafik sõltub kliendi praegusest tasemest, tellitava töö iseloomust ja mahust. Tüüpiliselt on võimalik pilootprogrammid läbi viia 1-2 kuu jooksul.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • Kasutame praktikas kinnitust leidnud ja tunnustatud metoodikaid.
  • Oleme valmis viima nõustamis- ja koolitusprogramme läbi eesti, vene ja inglise keeles.
  • Normeerimise projektide käigus on tekib sageli vajadus ka mitmete teiste valdkondade korrastamiseks ja probleemide lahendamiseks. Siin tuleb kasuks nt lean metoodikate ja lean 6 sigma metoodikate tundmine. Suudame klientidele pakkuda laiapõhjalist tuge.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused