See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on ja kuidas koostada ekspordiplaani?

Paljude Eesti väike- või keskmise suurusega ettevõtete tegevus oma strateegilise arenguga seonduvate sammude läbimõtlemisel, sealhulgas eksporditegevuse kavandamisel on tihti suhteliselt juhusliku iseloomuga.

Juhtidel on küll olemas oma nägemus ettevõtte strateegilise arengu kohta, kuid

  • ülejäänud meeskond ei tea seda, samuti ei ole tihti selge eksporditegevuse seos üldstrateegiaga;
  • info turgude, klientide, jaotuskanalite, konkurentide jms kohta on süstematiseerimata ning eksisteerib vaid üksikute inimeste peades;
  • oma konkurentsieelist ei osata teadvustada või seda selgelt välja tuua;
  • ettevõtte eksporditegevus toetub suuresti ühele turule/tellijale (riskid maandamata);
  • läbi on mõtlemata, kuidas ettevõtte kogu ülejäänud tegevus (tootmine, investeeringud jne) toetab tegutsemist ja arengut välisturul;
  • turu muutuste (sh konkurendi rünnakute) korral ei ole läbi mõeldud alternatiive;
  • läbi on mõtlemata, kui palju üks või teine tegevus aega ja raha nõuab, toetutakse põhimõttele: “küll me selle ka ära teeme”;
  • sellega seonduvalt on firma soovid/eesmärgid sageli suuremad kui ressursid seda tegelikult võimaldavad ja ei pruugi oodatud mahus realiseeruda.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Eksporditurunduse programm on viimase aasta jooksul olnud Eesti eksportööride seas taas ülimalt populaarne (EASi ekspordiplaani programm oli ettevõtjate käsutuses aastatel 2004-2006). Programm on mõeldud just ülaltoodud probleemide lahendamiseks, soosides läbimõeldud tegutsemist ja andes omapoolse finantstoetuse atraktiivsemate ekspordiprojektide realiseerimiseks. Eksporditurunduse toetuse täpsemad eesmärgid on tõsta ettevõtjate ekspordikäivet, suurendada eksportivate ettevõtete arvu ja kasvatada kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu ekspordikäibes.

Eksporditurunduse programmi raames saab taotleda toetust tootearenduskuludeks (ekspordituru nõuetega vastavusse viimine, tootenäidiste ja reklaammaterjali valmistamine, tootebrändide väljatöötamine ja registreerimine sihtriigis), turu-uuringuteks, sihtturgude külastamiseks ja turundusürituste korraldamiseks.

Programmi raames võivad toetust taotleda Eestis äriregistrisse kantud äriühing. Toetust taotleda võib nii tegutsev kui ka alustav eksportöör, sõltumata ettevõtte suurusest.

Ettevõtjatel on võimalus saada tagastamatut finantsabi kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest. Toetuse minimaalne suurus on 150 000 ja maksimaalne 2 500 000 krooni projekti kohta. Projektide kestvuseks on 12-24 kuud.

Kuidas eksporditurunduse programmis osaleda?

  1. veebruaril 2008 aastal allkirjastas Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Euroopa Liidu struktuurifondidest kaasrahastatava Eksporditurunduse programmi määruse ja alates 27. veebruarist 2008 alustas EAS uute eksporditurunduse toetusprogrammis osalemise taotluste vastuvõttu. Perioodiks 2007-2013 on eraldatud toetusprogrammide kogumaht üle 400 miljoni krooni.

Eeldatavasti on huvi programmis osalemise vastu hüppeliselt suurenenud, seega soovitame kõigil huvitatutel eksporditurunduse programmis osalemise kava koos konsultandiga varakult läbi mõelda ning tööga pihta hakata.

OÜ TJO Konsultatsioonid kogemustega konsultandid on aidanud koostada strateegilisi ekspordiplaane enam kui 60 ettevõttel. Oleme teinud koostööd puidu-, mööbli-, majaehituse-, metalli-, keemia-, toiduainetööstuses jm. valdkondades tegutsevate ettevõtetega. Meiega abiga läbiviidavate projektide eripäraks on individuaalne ja terviklik lähenemine organisatsioonile.

Garanteerime omalt poolt nõuetekohase, läbimõeldud ja tervikliku strateegilise ekspordiplaani koostamise ja vormistamise koostöös ettevõtte juhtkonnaga. Samas pöörame suurt rõhku ettevõtte võtmeisikute ja rakendusmeeskonna ettevalmistamisele eksporditegevuste elluviimiseks. Oluline on meeskonna sünergia loomine, olemasoleva info ja ideede süstematiseerimine, analüüs ja arendamine.

Tutvuge lisainfoga EL toetuste taotlemise kohta.

 

Tunned teema vastu huvi?