See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on EVS-EN ISO 9004:2010?

Ligi 10 kuud tagasi avaldas ISO uue väljaande üldtuntud standardist ISO 9004. Eestikeelne versioon sellest standardist on ilmumas tõenäoliselt novembrikuus. Ka selle standardi on Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud TJO Konsultatsioonid.

ISO 9004:2009 väärib tähelepanu, sest tegemist on kvaliteedijuhtimise standardite uue tasemega. Endiseks on jäänud ainult 2000. aastast ISO 9000-st tuttavad kvaliteedijuhtimise 8 põhimõtet.

Ülejäänud käsitlused on saanud täiesti uue või edasiarendatud lähenemisviisi. Uuest versioonist leiab laiendatud kvaliteedijuhtimise protsessimudeli, juhised kõikide huvipooltega arvestava küpse organisatsiooni juhtimiseks, 2-tasemelise enesehindamise töövahendi ning kirjelduse kvaliteedijuhtimise printsiipide rakendamise kasust ning võimalikest tulemustest.

Väike samm standardiseerimise vallas, suur samm kvaliteedijuhtimise standardiperekonna jaoks.

Et heita pilk lähiajalukku ja illustreerida kvaliteedi lähenemisviiside arengut on lisatud ülalolev skeem. Skeemile on paigutatud erinevad lähenemisviisid teljestikku meetod-fookus. Meetodi telg iseloomustab tinglikult peamist moodust eesmärkide saavutamisel ning fookuse telg seda millele on peamine tähelepanu suunatud. Samas on oluline rõhutada, et skeemil näidatud lähenemisviisid ei asenda üksteist, vaid täiendavad üksteist.

Kõige kõnekam areng on toimunud kvaliteedi lähenemisviiside vallas ISO 9000 standardiperekonnas. 1987. aasta väljaanne rõhutas protseduuride dokumenteerituse ja rakendatuse kaudu toote kvaliteedi saavutamist. Tohutu hüpe lähenemisviisis ja mõtteviisis toimus koos 2000. aasta väljaandega, kus pandi paika kvaliteedijuhtimise ideoloogiline baas põhimõtete näol ning lähenemisviisi toodi selgelt sisse kliendirahulolu saavutamine süsteemselt ja protsessikeskselt. Selles perioodis väljaantud erinevad valdkonnajuhtimise standardid laiendasid süsteemse juhtimise fookust keskkonnale, turbele, toiduohutusele ja paljudele teistele valdkondadele.

Täna, ISO 9004 uue versiooni väljaandmisega, on toimunud ISO 9000 perekonnas tohutu hüpe standarditest lähtuva kvaliteedi lähenemisviisi arengu vallas. Oluliselt on laiendatud fookust ning meetodeid eesmärkide saavutamiseks. Kuigi organisatsioonilise küpsuse ning enesehindamise idee ei ole unikaalne või ainulaadne, siis standardina väljaandmine kinnitab sellise lähenemisviisi tõstatud kasu ja potentsiaali organisatsioonide juhtimisel.

ISO 9004 eesmärgiks on anda organisatsioonidele juhtimise juhiseid püsiva edu saavutamiseks, mõnikord väljendatud ka jätkusuutlikkusena. Standardist tulenevalt on organisatsiooni pikaealisus ning püsiv edu saavutatav kui juhtimisel lähtutakse 8 kvaliteedijuhtimise põhimõttest, ressursside mõjusast ja tõhusast kasutamisest ning kõigi huvipoolte vajaduste tasakaalustatud käsitlemisest.

Kas organisatsioon ka oma juhtimistegevusi selliselt teostab? Sellele küsimusele vastab standard ise, soovitades teostada enesehindamist ning pakkudes välja ka sobiva enesehindamise metoodika.

EFQM vs ISO 9004

Kindlasti on paljudele lugejatele tuttav organisatsioonilise täiuslikkuse EFQM-i mudel ning on kokku puututud selle kriteeriumide ja alamkriteeriumide kirjeldustega. Võrreldes kahe enesehindamise süsteemi (organisatsioonilise küpsuse standardi ISO 9004 ning EFQM-i organisatsioonilise täiuslikkuse hindamise metoodika) kirjeldusi, siis on raske ühte teisele eelistada. Aga teatud olukordades on mõningased eelised uuel ISO 9004-l. Näiteks olukord, kus enesehindamise läbiviijal puudub selge ettekujutus täiuslikust või küpsest organisatsioonist. Standardi peatükid 4 kuni 9 annavad suhteliselt selge kirjelduse soovituslike nõuete kujul, milline võiks välja näha küpsel tasemel organisatsiooni juhtimine. Lisaks on võimalik seda kirjeldavat osa lihtsalt kasutada organisatsiooniliste parenduste planeerimisel. EFQM-i mudeli kirjeldus on kriteeriumide ja alamkriteeriumide osas mõnevõrra üldsõnalisem ning EFQM-i kirjelduses olevad iseloomustavad näited ei moodusta väga selget ühtset tervikut. Samas on EFQM-i selline lähenemisviis avatum ning võimaldab igal organisatsioonil leida loovalt oma unikaalne lähenemisviiside kombinatsioon.

ISO 9004 ühe olulise eelisena väärib esile toomist lihtsalt kasutatav 2-tasemeline enesehindamise tööriist, mis on praktiliselt kasutatav ilma erilise ettevalmistuseta. Võrdlusena EFQM-i täiuslikkuse mudeli kirjelduse ja RADARi metoodika rakendamine ilma eelneva koolituseta praktikas üldjuhul ei õnnestu.

Kokkuvõtteks julgen soovitada kõigile juhtimiskvaliteedi vastu huvi tundvatele juhtidele ja spetsialistedele uut ISO 9004 väljaannet kui “kohustuslikku” kirjandust. Minu raamaturiiulis on see trükis leidnud kindla koha metoodiliste materjalide sektsioonis.

Juhtimissüsteemi arendamise pikaajalisi plaane koostavatele lugejatele soovitan standardiga tutvuda põhjalikult, sest selle põhjal võib oletada, millised rõhuasetuste muutused ootavad ees tuleviku ISO 9001.

Standardi saab hankida Eest Standardikeskusest ja TJO Konsultatsioonid vahendusel. ISO 9004-alast koolitust ja nõustamist on võimalik tellida TJO Konsultatsioonidest. Andke oma soovidest julgesti teada.

Tunned teema vastu huvi?