See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mida tähendab eestvedamine juhtimissüsteemi vaates?

Ain Reinbusch
Juhtimissüsteemide konsultant

Auditite läbiviimise  ja juhtimissüsteemide juurutamise käigus küsitakse minult tihti, mida tähendab eestvedamine. Juhtkond nagunii juhib edukalt või vähem edukalt ettevõtte tööd aga eestvedajaks olemine ei ole esmapilgul selgelt piiritletav. Teame, et juhtkonna peamisteks ülesanneteks, mida alluvad teadvustavad, on planeerimine, organiseerimine ja kontroll ehk kokkuvõtlikult toimimise käigus hoidmine.

Eestvedamine aga eeldab sellise liidri(te) olemasolu juhtkonnas, kes on muutuste juhiks ja näitab suunda, kirjeldab tulevikuvisiooni ja seab vahepealseid motiveerivaid eesmärke, innustab ja veenab töötajaid kaasa tulema, kasutades selleks erinevaid inimressursside juhtimise vahendeid nagu tunnustamine, koolitused, eeskuju ja juhendamine.

Sellise liidri tunneme ära intuitiivselt, tal ei ole eristuvaid tunnuseid, aga me tunneme ta ära suhetes teiste inimestega. Olukorras, kus on vaja protsessidesse selgust, saame liidrilt juhatusi selle kohta, kuhu peame välja jõudma ja kuidas meeskonnana võime selle saavutada.  Ebakindluse korral annab ta meile kindlust juurde ja kui kõhkleme saame temalt julgust juurde. Äärmuslikus olukorras ei kõhkle liider muidugi olla ka direktiivne ja jagab korraldusi.

Üheks positiivsemaks näiteks eestvedamise rolli täitmise kohta on Tartu maakonnas edukalt tegutseva ettevõtte juhataja (üks omanikest), kes osales aktiivselt juhtimissüsteemi juurutamises algusest peale, lõimides sellega oskuslikult ettevõtte tegevused  ja kasutab seda nüüd edukalt kõigi protsesside juhtimisel ning ettevõtte edasiarendamisel.  Riskianalüüsis leitud võimaluste maksimaalne ärakasutamine  ja konkurentsi enda kasuks pööramine muutuste sisseviimisena on selles ettevõttes tavapärane protsess.

Kuid on ka sellised liidreid, kelle sundiv, ideede rohkus ja tempot dikteeriv käitumine on tekitanud töötajates vastumeelsust juhtimissüsteemi kasutamisele. Neis ettevõtetes on tavapärased  ülejuhtimine, juhendite ja analüüsitavate andmete rohkus kuna pole järgitud kohaldatavuse printsiipi, mida taotleb ISO 9001:2015.  Selle  punktis 4.4 kirjeldatud tegevus on jäänud lõpuni lahtimõtestamata: organisatsioon peab määrama kindlaks, millised on kvaliteedijuhtimissüsteemi jaoks vajalikud protsessid ja kuidas neid oma ettevõttes rakendada ja peab määrama kindlaks ning kohaldama kriteeriumid ja meetodid, mis on vajalikud nende mõjusa toimimise ja ohjamise tagamiseks.

Kokkuvõtlikult võib nentida, et suurepäraseid liidreid – eestvedajaid ei erista tavapärastest juhtidest mitte ideede rohkus, vaid oskus neid teiste töötajate abil ellu viia, kasutades selleks oskuslikult ettevõtte põhitegevusega lõimitud juhtimissüsteemi.

Tunned teema vastu huvi? Võta ühendust!