See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Lean-põhimõtete levik Eesti ettevõtetes

Urmas Ruubel
Efektiivsuse ja tootmise juhtimise konsultant

Põhiosa Eesti tootmisettevõtetest on Euroopa mõistes väike- või mikroettevõtted, mis peavad olema võimelised kuluefektiivselt tootma suhteliselt väikeseid ja kiiresti muutuvaid tootepartiisid. Seda ei suuda kaugeltki kõik ning seetõttu on kõrge kvaliteedi ja lühikese tarneaja saavutamine madalate kuludega ettevõtte jaoks järjest tihenevas konkurentsis oluline eelis.

Üks võimalustest saavutada ettevõtte edukuse tagamiseks vajalik võimekus ja püsida jätkuvalt konkurentsis on rakendada lean-juhtimispõhimõtteid, mis aitavad teha rohkem väiksema ressursikuluga: vähema inimpanusega, vähemate seadmetega, vähema aja jooksul, vähema ruumiga.

Pideval parendamisel rakendatavad levinumad lean-põhimõtted

Lean-põhimõtted, mida tegevuste ja protsesside pideval parendamisel rakendatakse, on järgmised:

  • väärtus: määratletakse ja maksimeeritakse väärtus kliendi jaoks;
  • väärtusahelad: tuvastatakse kõik protsessi osad, mis on vajalikud tootmiseks või teenuse osutamiseks;
  • voog: tagatakse toote või teenuse sujuv liikumine läbi väärtusahela;
  • tõmme: tootmise või teenuse osutamise käivitab nõudlus (toodet ei valmistata enne, kui seda tahetakse);
  • pidev parendamine: otsitakse jätkuvalt uusi viise protsesside parendamiseks ja täiustamiseks.

Tänaseks lean-põhimõtete levik ja rakendamine muutunud globaalseks ning laienenud tootmisest ka teistesse valdkondadesse (näiteks teenindusse).

Lean-meetodite rakendamine keskendub kolmele valdkonnale: tegevuste ühtlustamine, raiskamiste tuvastamine ja vähendamine ning ülekoormuse vältimine.

Tegevuse ühtlustamine

Oluline osa lean-meetodite rakendamisest on tööprotsesside standardimine: stabiilsed, ettenähtud tingimustes toimuvad ja korratavad tööprotsessid, mis tagavad vajaliku toote kvaliteedi ja mahu ettenähtud ressurssidega.

Raiskamiste tuvastamine ja vähendamine

Raiskamist määratletakse kui tegevust, mis toob kaasa kulusid (kasutab seadmeid, materjale, ruumi, töö), kuid väärtust ei loo. Raiskamise tuvastamisel on abiks lihtne küsimus: “Kas mina kliendina olen nõus selle tegevuse eest maksma?”. Lean-meetodid aitavad raiskamist tuvastada kaheksas kategoorias: transport, üleliigsed varud, üleliigsed liigutused, ootamine, ületöötlemine, ületootmine, defektid, intellektuaalne kadu.

Ülekoormuse vältimine

Ülekoormusena määratletakse kitsaskohad (nn pudelikaelad) ja muud süstemaatilised probleemid organisatsioonis, mis koormavad üle töö tegemiseks vajalikud ressursid. Kui ressursid ja vajadused pole tasakaalus, tekivad probleemid nii motivatsioonis kui ka toodangu või teenuse kvaliteedis.

Lean-põhimõtted on üha tuntumad ka Eesti ettevõtetes, kuid nende rakendamisel tehakse alles esimesi samme. Lean-põhimõtete juurutamisel on üheks oluliseks tõrkeks asjaolu, et tegemist pole pelgalt põhimõtete ja reeglite koguga, vaid pigem mõtteviisiga ja sellele tuginevate tööriistadega, mis võimaldavad muuta tööprotsessi odavamaks, kiiremaks ja paindlikumaks. Võib ju väita, et üks asi ei saa olla korraga hea ja odav, kuid praktikas – eeskätt auto- ja elektroonikatööstuses – on korduvalt tõestatud, et see on võimalik.

Lean-mõtteviisi üks olulisi arengumootoreid on kallinevad ressursid (sh tööjõud), mis sunnib tootjaid efektiivsust kasvatama. Tööstusharudes, kus on keerulised tooted, väga suur tootevariatiivsus ja lühike toote elutsükkel, on protsessi efektiivsus peamine vahend konkurentsis püsimiseks.

Lean-meetodite ja tehnikate valik on lai ning sellest leiab iga ettevõte oma vajadustele sobivad. Oluline on kõigepealt saada ülevaade lean-põhimõtetest, lean-“tööriistakasti” sisust ja võimalustest ning jõuda näiteks raiskamiste kaardistamise tulemusel kõige probleemsemate valdkondade, tegevuste ja üksusteni, mille puhul on lean-tehnikate rakendamine vajalik. Lahenduseks võib olla tööprotsessi etappide tasakaalustamine, töökorralduse või töökohtade paigutuse muutmine, korra ja puhtuse tagamine või mõni muu sobiv tehnika. Suunatus pidevale arengule ja väärtust loovate tegevuste osakaalu suurendamisele loob üldised eeldused protsesside efektiivsuse tõstmisele ja kulude vähendamisele.

Küsige professionaalidelt nõu

Tunned teema vastu huvi?