See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Koostöö tarnijatega tootmise tulemuslikkuse suurendamise vankri ees

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

Ettevõte kaasab toodete arendus- ja tootmisprotsessi oma tarnijad, aidates mõista, milleks nende poolt tarnitud materjali või komponenti kasutatakse ning milline on nende toote lõppkasutuse otstarve.

Igapäevane tegevus tootmisega või teenuse pakkumisega seotud ettevõttes sisaldab ühe olulise osana koostööd tarnijatega ja/või allhankijatega. Nende koostööst sõltub suuresti see, kas ettevõte suudab täita oma klientide nõudmisi või nendega kokku lepitud tingimusi toote/teenuse kvaliteedile.

Lähtudes oma varasematest kogemustest teeninduses, kaubanduses ja tootmises, võin suure tõenäosusega väita, et tavaolukorras piirduvad ettevõtte suhted tarnijatega ostmisega. Tarnijad varustatakse tellimuse esitamisel tootmisspetsifikatsioonide ja/või teostusjoonistega. Vastuvõtu käigus kontrollitakse saabuvate kaupade kvaliteeti ning vajadusel rakendatakse tarnijate/allhankijate toodetele kvaliteedikontrolli tootja juures. Kehtivate tarnelepingute lõppedes toimuvad uue perioodi tarnete osas hinnaläbirääkimised. Suhted on olemas, kuid enamasti käib kauplemine ja võimaluste otsimine oma kulude vähendamiseks.

Tulemuslikkuse suurendamise eesmärki silmas pidades on ettevõtete vahelise suhtlemise sisu kriitilise tähendusega. Tarnijad peavad mõistma, milles seisneb ettevõtte poolt pakutava toote/teenuse kasutusotstarve ja kasulikkus kliendile ning millises tootmisprotsessi etapis nende pakutavat toodet või teenust ettevõte kasutab. Ei maksa peljata oma toote/teenuse kohta käiva info andmist tarnijatele, vajadusel selgitamist ja näitlikustamist. Saavutada tuleks olukord, kus on võimalik arutada tulude suurendamise võimalusi.

Tarnijate kaasamise võimalused

Tarnijate kaasamiseks tuleb ettevõttel läbi kaalutleda erinevad võimalused ja vajadusel neid juurde luua. Tootmise tulemuslikkuse parandamise eesmärgi täitmisel ei maksa end tagasi hoida. Võimalusi on mitmeid, lisan siia vaid mõned näited:

  • Tehniline ja arendusalane abi. Ettevõte võtab vastu tarnijate päringuid toodete tehniliste parameetrite ja probleemide kohta ning töötajad annavad abi tarnijale probleemide lahenduste leidmiseks.
  • Haldurite määramine. Ettevõttes on olemas tarnijate sisse tulnud päringuid vastuvõttev ja neile vastamist korraldav töötaja. Ettevõtte töötajatel on piisav tööalane keeleoskus suhtlemaks tarnijatega kodu- ja välismaal. Tarnijad on informeeritud, kellega võtta ettevõttes ühendust tehnilist laadi probleemide tekkimisel.
  • Samaväärne suhtlemine ettevõttesiseste allüksustega. Ettevõtte tootmisprotsessis osalevad allüksused on võimelised osutama tehnilist abi ülesvoolu asuvatele üksustele.
  • Ühised väärtusanalüüsi uurimisrühmad. Kogutakse parendusettepanekuid toodetega seotud tehniliste probleemide kohta. Ettevõte on moodustanud koos tarnijate esindajatega koostöögrupid toodete alaste teadmiste ülekandmiseks ja vajadusel tootmisoperatsioonide optimeerimiseks.
  • Ettevõte arendab välja koos oma tarnijate ja allhankijatega ühise tootmise efektiivsuse parendamise süsteemi.

Tulles tagasi esimeses osas väljendatud mõtte juurde, pole ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohalt esmane ülesanne mitte oma kulude vähendamine, vaid tulude suurendamine tarnijate kaasamise abil. Selleks on tarnijate valimise ja hindamise käigus võimalik välja sõeluda need, kelle eesmärgid ja väärtushinnangud on sarnased ettevõtte omadega, ning soov areneda vähemalt sama suur. Vastav eelsoodumus annab võimaluse arendada ühiselt välja tootmise tulemuslikkuse parandamise süsteem, millest võidavad kõik osapooled.

Lõpetuseks lisan, et tarnijate/allhankijate kaasamine ja tihedam sidumine oma ettevõtte tootmisprotsessi on vaid üks võimalustest. Koostöös meie kogenud konsultantidega tasub analüüsida läbi ka teised võimalused ja seejärel otsustada, mida esmajärjekorras teha ettevõtte tootmise tulemuslikkuse suurendamiseks.

Tunned teema vastu huvi?